سامانه ایمنی دانشگاه سیستان و بلوچستان


اخبار و رویدادها

اولین جشنواره سلامت ملی دانشجویان

اولین جشنواره سلامت ملی دانشجویان

  دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان قصد دارد تا اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان را در حوزه سلامت روان و جسم برگزار نماید.
آبله میمون

آبله میمون

ویروس Monkeypox (آبله میمون) یک ارتوپوکس ویروس است که باعث ایجاد بیماری با علائم مشابه اما شدیدتر از آبله می شود. در حالی که آبله در سال 1980 ریشه کن شد ، آبله میمون همچنان در کشورهایی از آفریقای مرکزی و غربی رخ می دهد. دو کلاد مج...