سامانه ایمنی دانشگاه سیستان و بلوچستان


اخبار و رویدادها

ویروس کرونا جدید- 2019 (بروز شده در 3 اردیبهشت)

ویروس کرونا جدید- 2019 (بروز شده در 3 اردیبهشت)

دانشگاه سیستان و بلوچستان به طور جدی و مستمر وضعیت شیوع ویروس جدید کرونا COVID-19 را در رابطه با تاثیرات احتمالی آن بر عملکردهای دانشگاه رصد می نماید. از اینرو تمامی اخبار و اطلاعات مفید را می توانید در این بخش مطالعه نمایید. این ...
اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19 در روزهای 17 و 18 دی ماه سال جاری توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و با همکاری مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های صنعتی شریف و شیراز و  مشارکت مراکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگ...