اساتید برتر آموزشی


اساتید برتر آموزشی

 

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی سال
دکتر هادی اسماعیلی درمیان مهندسی فناوری اطلاعات 1402
دکتر مهری مهرجو مهندسی مخابرات 1401
دکتر مجید قدردان مهندسی برق و الکترونیک
دکتر پوریا جعفری مهندسی برق و الکترونیک 1400
دکتر پوریا جعفری مهندسی برق و الکترونیک 1399
دکتر پوریا جعفری مهندسی برق و الکترونیک 1398
دکتر فرحناز مهنا مهندسی مخابرات 1397