معاونت اداری و پشتیبانی


اخبار و اطلاعیه های معاونت اداری و پشتیبانی

آغاز فرآیند انتخاب کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی دانشگاه

آغاز فرآیند انتخاب کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی دانشگاه

فرآیند انتخاب کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی دانشگاه آغاز شد.
برگزاری دوره آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی اعضای غیر هیات‌علمی و اتوماسیون اداری ویژه کارکنان

برگزاری دوره آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی اعضای غیر هیات‌علمی و اتوماسیون اداری ویژه کارکنان

دوره آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی اعضای غیر هیات‌علمی و اتوماسیون اداری ویژه کارکنان
آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه
اطلاعیه طرح پایش سلامت

اطلاعیه طرح پایش سلامت

آغاز طرح پایش سلامت
اعلام ساعت کاری از تاریخ شنبه 18 شهریور

اعلام ساعت کاری از تاریخ شنبه 18 شهریور

اعلام ساعت کاری از تاریخ شنبه 18 شهریور
برگزاری دوره آموزشی رهنمون

برگزاری دوره آموزشی رهنمون

دوره آموزشی رهنمون
شروع فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه

فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز گردید.