معاونت اداری و پشتیبانی


اخبار و اطلاعیه های معاونت اداری و پشتیبانی

اعلام ساعت کاری از تاریخ شنبه 18 شهریور

اعلام ساعت کاری از تاریخ شنبه 18 شهریور

اعلام ساعت کاری از تاریخ شنبه 18 شهریور
برگزاری دوره آموزشی رهنمون

برگزاری دوره آموزشی رهنمون

دوره آموزشی رهنمون
شروع فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه

فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز گردید.