کارشناسی


 

 

اخبار و اطلاعیه های دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی

 

 

پذیرش غیرحضوری (به صورت مشروط)

 از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/07/18 لغایت پایان روز پنجشنبه 1402/07/20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پذیرش حضوری (نهایی)

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/22 لغایت پایان روز چهارشنبه 1402/07/26

 

 

 

 

 

 

 

ضمن تبریک و آرزوی سلامتی به پذیرفته‌شدگان محترم مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه سيستان و بلوچستان به اطلاع می‌رساند ثبت نام کلیه پذیرفته‌شدگان (ورودی مهر و بهمن)، در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ «ثبت نام غیرحضوری (به صورت مشروط)» به صورت الکترونیکی و «ثبت‌نام نهایی» و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﻀﻮري ﻣﺪارك و بررسی مغایرت اطلاعات سازمان سنجش با اطلاعات اصل مدارک انجام خواهد شد؛ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ پذیرفته‌شدگان (ورودی مهر و بهمن)، در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ. لطفا ً موارد مندرج در این دستورالعمل را با دقت مطالعه و اقدام نمائید.

 

راهنمای سریع و خلاصه مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دانشگاه سیستان و بلوچستان

تهیه مدارک و مراحل پیشنیاز ثبت‌نام اینترنتی

۱-دریافت چاپ کد پیگیری استعلام سوابق تحصیلی(سامانه ثبت درخواست)

۲-آماده سازی اسکن مدارک هویتی و تحصیلی برای بارگذاری در سامانه گلستان

۳-دریافت و چاپ معافیت تحصیلی به نام دانشگاه سیستان و بلوچستان و رشته قبولی برای دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی از سامانه سخا

4-تکمیل فرایند مشاوره و سلامت جسم و روان

پذبرش غیرحضوری(مشروط) ۵-تکمیل ثبت نام الکترونیکی و پذیرش غیر حضوری 
مدارک لازم برای ثبت‌نام حضوری

۶-فرم های لازم برای پذیرفته‌شدگان سهمیه های خاص

7-آماده سازی مدارک برای پذیرش حضوری

ثبت نام حضوری مراجعه حضوری و تحویل اصل مدارک