مراحل ثبت نام دانشجویان نو ورود


ثبت نام حضوری

 ثبت نام حضوری (نهایی و قطعی)

ثبت نام حضوری (نهایی و قطعی) از تاریخ 1402/07/22 لغایت 1402/07/26 خواهد بود. بدیهی است تا تاریخ مذکور و تکمیل مراحل ثبت نام حضوری، ثبت نام دانشجو به صورت مشروط خواهد بود. لازم به ذکر است تنها آن از پذیرفته شدگانی که در مهلت مقرر، مراحل انجام پذیرش غیرحضوری خود را به صورت کامل انجام داده و گواهی پذیرش غیرحضوری از سیستم جامع آموزشی گلستان دریافت نموده‌اند، انتخاب واحد برای آنان انجام خواهد شد.

دانشجویان مطابق جدول زمان بندی ذیل و همراه داشتن مدارک زیر ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﻣﺪارك ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ از تاریخ 1402/07/22 لغایت 1402/07/26 از ساعت 8:00 الی 14:00 به اداره امور آﻣﻮزشی دانشگاه، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. لازم به ذکر است در صورت عدم تحویل مدارک در زمان مقرر و یا نقص در مدارک، قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

محل تحويل مدارك

رشته تحصيلي

دانشكده

تاریخ

امورآموزشي (اتاق شماره 8)

آقايان

مهندسي برق الكترونيك، مهندسي كامپيوتر

مهندسي برق و كامپيوتر

شنبه 1402/07/22

امورآموزشي (اتاق شماره 14)

خانم ها

مهندسي برق الكترونيك، مهندسي كامپيوتر

مهندسي برق و كامپيوتر

امورآموزشي (اتاق شماره 8)

آقايان

فيزيك، شيمي، زمين شناسي، زيست شناسي

علوم پايه

امورآموزشي (لابی)

خانم ها

فيزيك، شيمي، زمين شناسي، زيست شناسي

علوم پايه

امورآموزشي (اتاق شماره 8)

آقايان

فقه و مباني حقوق اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي، اديان و عرفان، حقوق

الهيات و معارف اسلامي

یکشنبه 1402/07/23

امورآموزشي (اتاق شماره 14)

خانم ها

فقه و مباني حقوق اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي، اديان و عرفان، حقوق

الهيات و معارف اسلامي

امورآموزشي (اتاق شماره 7)

آقايان

ادبيات، زبان انگليسي، تاريخ، علوم اجتماعي،

باستان شناسي، زبان و ادبيات عربي

ادبيات و علوم انساني

امورآموزشي (لابی)

خانم ها

ادبيات، زبان انگليسي، تاريخ، علوم اجتماعي،

باستان شناسي، زبان و ادبيات عربي

ادبيات و علوم انساني

امورآموزشي (اتاق شماره 5)

آقايان

رياضيات و كاربردهاي آن، آمار، علوم كامپيوتر

رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

امورآموزشي (اتاق شماره 6)

خانم ها

رياضيات و كاربردهاي آن، آمار، علوم كامپيوتر

رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

امورآموزشي (اتاق شماره 8)

آقايان

مهندسي مواد، مهندسي مكانيك، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، مهندسي معدن

مهندسي شهيد نيكبخت

دوشنبه 24/07/24

امورآموزشي (اتاق شماره 14)

خانم ها

مهندسي مواد، مهندسي مكانيك، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، مهندسي معدن

مهندسي شهيد نيكبخت

امورآموزشي (اتاق شماره 7)

آقايان

نقاشي، صنايع دستي، فرش، معماري،

 حفاظت و مرمت آثار باستاني

هنر و معماري

امورآموزشي (لابی)

خانم ها

نقاشي، صنايع دستي، فرش، معماري،

 حفاظت و مرمت آثار باستاني

هنر و معماري

امورآموزشي (اتاق شماره 8)

آقايان

روانشناسي، علوم تربيتي تربيت بدني

علوم تربيتي و روانشناسي

سه شنبه 1402/07/25

امورآموزشي (اتاق شماره 14)

خانم ها

روانشناسي، علوم تربيتي تربيت بدني

علوم تربيتي و روانشناسي

امورآموزشي (اتاق شماره 7)

آقايان

مهندسي فضاي سبز، جغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

امورآموزشي (لابی)

خانم ها

مهندسي فضاي سبز، جغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

امورآموزشي (اتاق شماره 8)

آقايان

مهندسي صنايع، مهندسي كامپيوتر، مهندسي معدن

صنعت و معدن

(شهرستان خاش)

چهارشنبه 1402/07/26

امورآموزشي (اتاق شماره 14)

خانم ها

مهندسي صنايع، مهندسي كامپيوتر، مهندسي معدن

صنعت و معدن

(شهرستان خاش)

امورآموزشي (اتاق شماره 7)

آقايان

مديريت كارآفريني، علوم اقتصادي، مديريت دولتي، مديريت مالي، مهندسي اقتصاد كشاورزي، حسابداري

مديريت و اقتصاد

امورآموزشي (لابی)

خانم ها

مديريت كارآفريني، علوم اقتصادي، مديريت دولتي، مديريت مالي، مهندسي اقتصاد كشاورزي، حسابداري

مديريت و اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده فیزيکي و قطعی نمودن ثبت نام

 1. گواهی پذیرش غیرحضوری اخذ شده از سیستم آموزشی گلستان (گزارش 1800)
 2. پرينت كارنامه پايش سلامت جسم و روان (تائيد شده توسط مركز بهداشت و مشاوره دانشگاه سيستان و بلوچستان)
 3. اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام 3-3-6
 4. اصل گواهی کلی سوابق تحصیلی پایه ‌های دهم تا دوازدهم یا اصل ریز نمرات مدرک دیپلم (کارنامه فارغ التحصیلی)
 5. اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم و اصل یا گواهی موقت مدرک پیش‌دانشگاهی برای فارغ‌التحصیلان نظام 4-3-5
 6. اصل ریز نمرات دیپلم و پیش‌دانشگاهی برای فارغ‌التحصیلان نظام 4-3-5
 7. اصل و یا گواهی موقت مدرک پایان دوره­ کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای برای فارغ‌التحصیلان نظام 4-3-5 هنرستان‌ها به همراه اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک
 8. پرینت تأییدیه سوابق فارغ التحصیلی و تأییدیه تحصیلی مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام 3-3-6 یا مدرک پیش­ دانشگاهی نظام 4-3-5 دریافت‌شده از آدرس https://emt.medu.ir در طی فرایند ثبت‌نام الکترونیکی
 9. تصویر مدرک نظام وظیفه برابر اصل شده (پایان خدمت یا/معافیت دایم)  یا اصل رسید تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از سامانه پلیس 10+ به آدرس  https://services.epolice.ir
 10. فرم های تعهد تکمیل شده و چاپ شده از پذیرش اینترنتی (با امضاء دانشجو)
 11. اصل موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش (فرم تعهد و فرم 502).
 12. تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یک سری)
 13. تصویر کارت ملی (پشت و رو، یک سری)
 14. 6 قطعه عکس پرسنلی تهیه شده در سال جاری
 15. اصل حکم مرخصی سالانه و یا موافقت کتبی و بدون قید وشرط سازمان متبوع (برای کارمندان دولت).
 16. ﮐﺎرﺑﺮگ اﻇﻬﺎر آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ به صورت الکترونیکی
 17. ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ از ﺳﺎﯾﺖ https://portal.saorg.ir/physicalhealth
 18. ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان از ﺳﺎﯾﺖ https://portal.saorg.ir/mentalhealth

تذکر بسيار مهم:  نسخه تائيد شده كارنامه سلامت جسم و روان توسط مركز بهداشت و مشاوره دانشگاه، پيش نياز ثبت نام قطعي مي باشد؛ و در صورت عدم تائيد آن، ثبت‌نام دانشجو ﻧﻬﺎﯾﯽ و قطعی نخواهد شد. لذا پس از اتمام ثبت نام غیرحضوری، ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده با تائید مركز بهداشت و مشاوره دانشگاه سيستان و بلوچستان برسد.

مدارک تحصیلی برابر با اصل شده قابل قبول نبوده و لازم است اصل کلیه مدارک تحصیلی تحویل داده شود.

 ﺗﺬﮐﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ:

ﺗﺬﮐﺮ 1:  تنها پس از دریافت مدارک فیزیکی به دانشگاه توسط پذیرفته شدگان، ثبت نام دانشجو نهایی و قطعی می گردد.

ﺗﺬﮐﺮ 2:  در ثبت نام غیرحضوری (الکترونیکی) ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﮑﻦ ﻣﺪارك اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ 3: عودت اصل مدرک تحصیلي که به دانشگاه تحويل داده مي شود تا پايان تحصیلات امکان نپذير نیست. توصیه مي شود پذیرفته شدگان گرامی از مدارک خود "کپی" و "کپی برابر اصل" تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.

ﺗﺬﮐﺮ 4: ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روزاﻧﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ "ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻟﻐﻮ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن" اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. درﺻﻮرت اﻧﺼﺮافِ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﺸﻤﻮل، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺮرات وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب و ﭘﺮداﺧﺖ "ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻟﻐﻮ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن" ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ 5: ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ و قطعی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اصل ﻣﺪارك، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﺳﻮي اداره پذیرش داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل ﺟﺎري و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﺛﺒﺖﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ را ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻓﻮراً از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮد در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪاي از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي به عمل ﺧﻮاﻫﺪ آمد.

 • در صورت مغایرت تاریخ فارغ التحصیلی دیپلم دوره متوسطه دوم (نظام آموزشی ۳-۳-۶) یا پیش دانشگاهی (فارغ التحصیل پس از 1402/۰۶/31)، قبولی پذیرفته شده لغو می‌گردد.
 • چنانچه کتبی معدل دیپلم پذیرفته شده با اطلاعات پورتال سازمان سنجش آموزش کشور مغایرت داشته باشد (معدل گواهی ارائه شده، از معدل اعلامی به سازمان سنجش آموزش کشور کمتر باشد) ثبت نام موقت انجام می‌شود. تأیید پذیرش نهایی پذیرفته شده، منوط به اظهار نظر سازمان مذکور خواهد بود.
 • دانش آموخته دوره متوسطه نظام قدیم فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی مجاز به ثبت نام در آزمون سراسری نبوده و قبولی وی کان لم یکن می گردد.

 

ﺗﺬﮐﺮ 6: داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺂوري از ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در ﺑﺪو ورود ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ 7: تحصیل همزمان در کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی ممنوع می‌باشد. هر زمان مشخص شود دانشجو، تحصیل همزمان داشته از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می‌گردد.

 ﺗﺬﮐﺮ 8: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روزانه، ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ)، ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم، از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ دﻫﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف، ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ 9: در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮده و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ فاقد ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم بوده، ﻗﺒﻮﻟﯽ وي ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ وي رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ 10: دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر با شرایط مشروحه ذیل در اسرع وقت معرفی نامه از بنیاد شهید استان سیستان و بلوچستان و یا شهرستان محل سکونت خود دریافت و یا یک نسخه تصویر پشت و رو از کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران (ایثارگر) را به دفتر امو دانشجویان شاهد و ایثارگر (واقع در ساختمان شهید میرحسینی) تحویل نمایید و اصل آن را در زمان پذيرش حضوری به همراه سایر مدارک تحویل دهند.

دانشجویان جامعه هدف:

 • (شخص) جانباز ۲۵% و بالاتر
 • (شخص) آزاده
 • همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده جانباز ۲۵% و بالاتر)
 • (شخص) جانباز با حداقل ۱۵% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 • (شخص) رزمنده با حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

ﺗﺬﮐﺮ 11:  پس از اخذ کارت دانشجویی در هنگام ثبت نام حضوری در نگهداری کارت دانشجویی خود دقت نمائید. در صورت مفقود شدن یا درخواست هرگونه تغییرات، صدور مجدد کارت منوط به طی مراحل و پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.

ﺗﺬﮐﺮ 12: راهنمای امور آموزشی دانشجويان مقطع كارشناسي را از آدرس https://www.usb.ac.ir/eduaffairs دریافت نمایید.

ﺗﺬﮐﺮ 13: همواره امور آموزش خود را بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه پیگیری نمائید.

ﺗﺬﮐﺮ14:تلاش شده اطلاعات لازم و پاسخ پرسش‌های معمول و احتمالی دانشجویان در سایت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس www.usb.ac.ir/academics  و در شبکه های اجتماعی به آدرس زیر در اختیار دانشجویان قرار داده شود.

@usb_education

لطفاً در صورت هر گونه ابهام یا پرسش، با مراجعه به سایت‌ مذکور به دنبال پاسخ پرسش خود باشید؛ و يا به كارشناس گروه آموزشي مربوطه در دانشكده خود مراجعه نمائيد.