اهداف


اهداف

در سراسر دنیا کاربران مختلفی وجود دارند که نتایج حاصل از رتبه‌بندی‌ها برای آن‌ها دارای اهمیت است. گروه‌هایی مانند دانشجویان در حال تحصیل، دانشجویان آینده، والدین آن‌ها، محققان و اعضای هیات علمی، رؤسا و مسئولین دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلان، بخش تجارت، صنعت و همه کسانی که باور دارند جایگاه فکری و اقتصادی هر جامعه‌ای به جایگاه بخش دانشگاهی آن جامعه وابستگی عمیق دارد. دانشگاه‌ها از رتبه‌بندی‌ها به عنوان ابزاری پیشرفته برای نشان دادن برتری‌های آموزشی، پژوهشی و تجاری خود سود می‌برند، لذا امروزه دانشگاه‌ها در راستای ارتقاء رتبه خود در رتبه‌بندی‌های مختلف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌نمایند. هدف از تشکیل این کارگروه نیز بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های آموزشی رتبه‌بندی‌ها و ارتقاء رتبه آموزشی دانشگاه در رتبه‌بندی‌ها می‌باشد. البته رتبه‌بندی ISC در اولویت نخست می‌باشد، زیرا معیارهای آموزشی این رتبه‌بندی ارتباط تنگاتنگی با افزایش توان اشتغال‌پذیری دانشجویان کارشناسی دارد، که این مهم نیز یکی از دغدغه‌های دانشگاه است. لذا با برداشتن گام‌های صحیح در راستای ارتقاء رتبه آموزشی دانشگاه در رتبه‌بندی ISC، به طور همزمان در راستای افزایش توان اشتغال‌پذیری دانشجویان نیز گام برداشته‌ایم.