معرفی رتبه‌بندی ISC


معرفی رتبه‌بندی ISC

رتبه‌بندی ISC که مربوط به مرکز استنادات علمی جهان اسلام می‌باشد در سال 1389 بنا نهاده شده است. این رتبه‌بندی علاوه بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سطح ملی، از سال 2013 رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را در سطح کشورهای اسلامی آغاز کرد. همچنین در سال 2018 برای نخستین بار، رتبه‌بندی را در سطح جهانی انجام داده است. ISC، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور را بر اساس 26 شاخص، در قالب 5 معیار کلی آموزش، پژوهش، فعالیت‌های بین‌المللی، نوآوری و اثرگذاری اقتصادی در یک دوره سه ساله ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. بخشی از امتیازات مربوط به شاخص‌های مختلف با استفاده از اطلاعات پایگاه‌ داده‌های معتبر و  بخشی از آن‌ها با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سوی خود دانشگاه‌ها، البته پس از بررسی صحت، محاسبه می‌گردند. در ادامه، معیارهای رتبه‌بندی ISC در سطح ملی، همچنین شاخص‌های آموزشی این نظام رتبه‌بندی ارائه شده است.