تعالی سازمانی

به نام خدا 

     در پی جلسات متعددی که با مسئولان محترم و کارکنان خدوم دانشگاه در واحدهای مختلف برگزار گردید بالاتفاق دغدغه اجرای مدل تعالی دانشگاه مطرح شد و پس از مطالعه مدلهای مختلف تعالی، مدل تعالی دانشگاه مطرح گردید و در ادامه در یکی از جلسات اصلی که اعضاء شورای سیاستگزاری دانشگاه و قریب به اتفاق مسئولان محترم حضور داشتند مصوب گردید طرح از سازمان مرکزی شروع و تا پایین ترین سطح در یک مشارکت همگانی و فراگیر اجرائی گردد و این تصمیم منجر به تشکیل تعداد متعددی کمیته ­های مدیریت راهبری و اجرایی در بخشهای مختلف دانشگاه می­گردد. که ساختار کمیته ­های مدیریت رهبری و اجرائی به شرح زیر است:

1. کمیته مدیریت و راهبری با وظیفه ایجاد بهبود که اعضای آن متشکل از رئیس دانشکده به همراه حداقل یک عضو هیئت علمی می­باشد.

2. کمیته اجرایی با وظیفه نگهداری و بهبود متشکل از مسئول عمومی دانشکده به همراه مسئول امور آموزشی و حداقل دو دانشجو

این دو کمیته بصورت ماهیانه گزارش عملکرد خویش را در جلسه ­ای که با حضور اعضاء منتخب کمیته­ ها برگزار می­شود مطرح نمایند و مراحل اجرائی طرح تعالی به شکل زیر در نظر گرفته شده است:

در ابتدا نظام آراستگی محیط کار متناسب با شرائط و استاندارد آموزش داده می­شود. در مرحله دوم از اقدامات بدون هزینه در اجرای آراستگی محیط کار آغاز می­کنیم.

مرحله بعد : تیم های تشکیل شده برای اجرای ( کایزن) در 2 قالب مدیریت رهبری و اجرائی باشناسائی اتلافها ، ا و زمینه های بروز اتلاف را شناسائی ، در جلسه مطرح و راهکار اجرائی حذف را ، پس از بررسی و امکان سنجی حذف می نمایند ، بصورت هفتگی یا ماهانه گزارش عملکرد در جلسه عمومی طرح تا از تجربه همدیگر نیز برای تصمیمات کلی استفاده کنیم .

یک برنامه کلی در همین راستا در مراحل اول تحت عنوان ( نت دانشگاهی ) در 3حوزه نگهداری و تعمیرات ساختمان ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و نگهداری و تعمیرات خودرویی به بحث گذاشته شده و راهکارهای اجرائی آن احصاء گردد.

برنامه دیگر که در همین راستا مد نظر است مربوط به مدیریت هزینه ها و نهضت بهره وری در دانشگاه و متناسب با هزینه کرد بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده می باشد. بدین ترتیب که هزینه ها تا سطح فعالیت رَصَد و با نٌرمهای استاندارد مقایسه می گردد. در صورتی که هزینه کرد ، بالاتر از نٌرم قابل قبول بوده باشد موضوع در کارگروه مطرح و برای روش اجرائی تصمیم گیری می شود.

برای حذف اتلاف های مرتبط با سرمایه نیروی انسانی بازبینی ساختارنیروی انسانی متناسب با کارکرد مورد انتظار، ضرورت دارد بدین منظور امور اداری دانشگاه براساس استانداردهای کار سنجی و زمان سنجی جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی راهکارهای خویش را در جلسه عمومی ( کایزنی ) مطرح و تصمیمات اجرائی قابل قبول را خواهند گرفت .

هدف کلی از برگزاری جلسات با محوریت شعارهای مطرح شده در پوستر مرتبط با اجرای طرح تعالی سازمانی در حوزه سازمان مرکزی دانشگاه می باشد. چنانچه در پوستر پیوست مشاهده می شود محورهای اصلی حذف اتلافها مبتنی بر درست مصرف کردن است . لذا در این طرح با تأکید برخویش تن داری ناشی از حس حضور در محضر خداوند به جهت سپاس از نعمات بیکران حضرتش برخود لازم دانسته ایم از ائتلاف وقتمان و منابع مورد نیاز زندگی مثل آب ، انرژی ، کاغذ بعنوان لازمه کار و ... به روش عالمانه ای جلوگیری کنیم تا هم به وظیفه دینی مان عمل نموده باشیم هم در امور دنیا در مدیریت هزینه ها و سبک زندگی صحیح پله های تعالی را طی نموده باشیم .