بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه


معرفی بنیاد

بنیادحامیان دانشگاه سیستان و بلوچستان با همت جمعی از خیرین نیک اندیش و دانش آموختگان نیک خواه دانشگاه سیستان و بلوچستان به منظور حمایت از اهداف و ماموریتهای ملی ، منطقه ای و بین المللی دانشگاه در دفتر رئیس دانشگاه راه اندازی شد.در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش وآموزش عالی منطقه و به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاریهای آموزشی-پژوهشی و مهارت افزایی در میان دانش آموزان مجتمع آموزشی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان  وهمکاریهای داوطلبانه در راستای ارتقای سطح آموزشهای عمومی و توانمندسازی آموزشی منطقه این تفاهم نامه مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان وموسسه همیاران توسعه دانش منعقد گردید.