هیات ممیزه دانشگاه


هیأت ممیزه

اعضای حقیقی و حقوقی هفتمین دوره هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان:

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمی

رشته تخصصی

توضیحات

1

دکتر غلامرضا رضایی

دانشیار

ریاضی محض (هندسه)

رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه

2

دکتر فرهاد شهرکی

استاد

مهندسی شیمی (طراحی فرآیندها)

دبیر هیات ممیزه

3

دکتر درمحمدکردی تمندانی

استاد

زیست شناسی (ژنتیک مولکولی)

دانشکده علوم پایه

4

دکتر محمود کمره ای

استاد

مهندسی برق (مخابرات)

دانشگاه تهران

5

دکتر کیوان ناوی

استاد

معماری کامپیوتر

دانشگاه شهید بهشتی

6

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

استاد

روانشناسی

دانشگاه شهید بهشتی

7

دکتر حمیدرضا ابراهیمی وشکی

استاد

ریاضی محض (آنالیز)

دانشگاه فردوسی

8

دکتر محمود شریعتی

استاد

مهندسی مکانیک

دانشگاه فردوسی

9

دکتر حمیدرضا پوررضا

استاد

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه فردوسی

10

دکتر پرویز رضوانی مقدم

استاد

زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه فردوسی

11

دکتر علیرضا رضوانی

استاد

شیمی معدنی

دانشکده علوم پایه

12

دکتر حسن میش مست

استاد

ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

دانشکده ریاضی

13

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

14

دکتر امیرحمزه سالارزائی

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

15

دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد

مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

16

دکتر عیسی ابراهیم زاده آکباد

استاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

17

دکتر مهدی صفدری

دانشیار

اقتصاد کشاورزی (اقتصاد منابع طبیعی)

دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار

18

دکتر عباسعلی آهنگر

دانشیار

زبانشناسی همگانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

19

دکتر شهرام مهنا

دانشیار

مهندسی برق (مخابرات)

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

20

دکتر مهدی اژدری مقدم

دانشیار

مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

21

دکتر علیرضا طاهری

استاد

پژوهش هنر

دانشکده هنر و معماری

22

دکتر موسی علی احمد

دانشیار

نانوفیزیک

دانشکده علوم پایه

23

دکتر محمود شیرازی

دانشیار

روانشناسی عمومی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

هیأت مميزه ی دانشگاه سيستان وبلوچستان دارای ۶ كميسيون تخصصی به شرح ذيل می باشد:
۱-کميسيون تخصصی علوم انسانی
۲-کميسيون تخصصی  علوم اجتماعی
۳-کميسيون تخصصی علوم پايه
۴-کميسيون تخصصی فنی و مهندسی
۵-کميسيون تخصصی  کشاورزی و منابع طبیعی
۶-کميسيون تخصصی  هنر


کارشناس دبیرخانه : آقای محسن برقی شهری - سرکار خانم شازدا رحمانی