هیات ممیزه دانشگاه


هیأت ممیزه

اعضای حقیقی و حقوقی هشتمین دوره هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان:

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمی

رشته

توضیحات

1

دکتر غلامرضا رضایی

دانشیار

ریاضی محض (هندسه)

رئیس هیات ممیزه

2

دکتر فرهاد شهرکی

استاد

مهندسی شیمی (طراحی فرایندها)

دبیر هیات ممیزه

3

دکتر درمحمدکردی تمندانی

استاد

زیست شناسی (ژنتیک مولکولی)

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

۴

دکتر محمود کمره ای

استاد

مهندسی برق (مخابرات)

دانشگاه تهران

۵

دکتر حمیدرضا پوررضا

استاد

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه فردوسی

۶

دکتر عبدالحسین طاهری

دانشیار

بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه گرگان

۷

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

استاد

روانشناسی

دانشگاه شهید بهشتی

۸

دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

استاد

ریاضی محض (آنالیز)

دانشگاه فردوسی

۹

دکتر محمود شریعتی

استاد

مهندسی مکانیک

دانشگاه فردوسی

۱۰

دکتر صمد سامانیان

دانشیار

پژوهش هنر

دانشگاه هنر تهران

۱۱

دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد

مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

۱۲

دکتر حمیدرضا شاطریان

استاد

شیمی آلی

دانشکده علوم پایه

۱۳

دکتر حسن میش مست نهی

استاد

ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

دانشکده ریاضی

۱۴

دکتر محمدامیر مشهدی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۵

دکتر محمود خسروی

استاد

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

۱۶

دکتر عباسعلی آهنگر

استاد

زبانشناسی همگانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۷

دکتر مهدی اژدری مقدم

استاد

مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

۱۸

دکتر ابراهیم نوری

دانشیار

فلسفه

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۱۹

دکتر مهدی رضایی

دانشیار

پردازش الکترونیک

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۲۰

دکتر داود محبی کلهری

دانشیار

مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

۲۱

دکتر محمدنبی گرگیج

دانشیار

زمین شناسی

دانشکده علوم پایه

۲۲

دکتر موسی علی احمد

دانشیار

نانوفیزیک

دانشکده علوم پایه

۲۳

دکتر مهرداد مظاهری دشت ارژندی

دانشیار

روانشناسی عمومی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

هیأت مميزه ی دانشگاه سيستان وبلوچستان دارای ۶ كميسيون تخصصی به شرح ذيل می باشد:
۱-کميسيون تخصصی علوم انسانی
۲-کميسيون تخصصی  علوم اجتماعی
۳-کميسيون تخصصی علوم پايه
۴-کميسيون تخصصی فنی و مهندسی
۵-کميسيون تخصصی  کشاورزی و منابع طبیعی
۶-کميسيون تخصصی  هنر


کارشناس دبیرخانه : آقای محسن برقی شهری