هیات ممیزه دانشگاه


هیأت ممیزه

اعضای حقیقی و حقوقی هشتمین دوره هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان:

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمی

رشته

توضیحات

1

دکتر غلامرضا رضایی

استاد

ریاضی محض (هندسه)

رئیس هیات ممیزه

2

دکتر فرهاد شهرکی

استاد

مهندسی شیمی (طراحی فرایندها)

دبیر هیات ممیزه

3

دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد

مدیریت دولتی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه(حقیقی-حقوقی)

۴

دکتر علی اکبر صبوری

استاد ممتاز

شیمی فیزیک

دانشگاه تهران

۵

دکتر حسین نادری منش

استاد

بیوفیزیک

دانشگاه تربیت مدرس

۶

دکتر علیرضا علی احمدی

استاد

مدیریت تولید 

دانشگاه علم و صنعت

۷

دکتر عباس قاسمی حامد

استاد

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

۸

دکتر ابراهیم پور جم

استاد

نماتد شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

۹

دکتر صمد سامانیان 

استاد

پژوهش هنر

دانشگاه هنر تهران

۱۰

دکتر علی اکبر میرزایی

استاد

شیمی فیزیک

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۱

دکتر عباسعلی آهنگر

استاد

زبانشناسی همگانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۲

دکتر محمدامیر مشهدی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۳

دکتر محمدنبی شهیکی تاش

استاد

علوم اقتصادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۴

دکتر محمود میری

استاد

مهندسی عمران - سازه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۵

دکتر عیسی ابراهیم زاده 

استاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۶

دکتر علیرضا رضوانی

استاد

شیمی معدنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۷

دکتر داود محبی کلهری 

دانشیار

مهندسی شیمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۸

دکتر محمدنبی گرگیج

دانشیار

زمین شناسی 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۹

دکتر محمود شیرازی

دانشیار

روانشناسی عمومی 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۰

دکتر مهدی رضایی

دانشیار

پردازش سیگنال 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۱

دکتر موسی محمودزهی

دانشیار

زبان های باستانی

دانشگاه ولایت 

۲۲

دکتر مجتبی لشکری

دانشیار

شیمی آلی

دانشگاه ولایت

۲۳

دکتر پروین صادقی 

دانشیار

زیست شناسی دریا 

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 

24 دکتر محمد احمددزاده طلاتپه  دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 

 

هیأت مميزه ی دانشگاه سيستان وبلوچستان دارای ۶ كميسيون تخصصی به شرح ذيل می باشد:
۱-کميسيون تخصصی علوم انسانی
۲-کميسيون تخصصی  علوم اجتماعی
۳-کميسيون تخصصی علوم پايه
۴-کميسيون تخصصی فنی و مهندسی
۵-کميسيون تخصصی  کشاورزی و منابع طبیعی
۶-کميسيون تخصصی  هنر


کارشناس دبیرخانه : آقای محسن برقی شهری