DDR Menu

اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1402-1401

تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری حرفه ای

تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری حرفه ای
برگزاری "دومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش"

برگزاری "دومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش"

برگزاری "دومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش"

برگزاری "ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار" در اسفندماه سال 1400

برگزاری "ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار" در اسفندماه سال 1400

برگزاری "ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار" توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزاری "ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار" توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فراخوان حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

فراخوان حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی

برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های مختلف سازمان سنجش سال 1401

برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های مختلف سازمان سنجش سال 1401

تسهیلات آموزشی مربوط به "مشروطی" و "زمان مجاز فراغت از تحصیل" در شرایط پاندمی کرونا

تسهیلات آموزشی مربوط به "مشروطی" و "زمان مجاز فراغت از تحصیل" در شرایط پاندمی کرونا

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص معرفی شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 1401-1400

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص معرفی شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 1401-1400