اهداف

شورای راهبردی دانشگاه کارآفرین با هدف تدوین مأموریت‌ها و سیاست‌هایی در خصوص چشم‌اندازهای دانشگاه سیستان و بلوچستان در حوزه کارآفرینی، و رسالت این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه کارآفرین در حوزه جنوب شرق کشور، تأسیس شده است. بر همین مبنا، اهم وظایف شورای راهبردی مذکور، به شرح ذیل قابل ملاحظه است:

  • هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای ارتقاء جایگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان در حوزه کارآفرینی، با توجه به شاخص‌ها و نماگرهای سطوح ملی و بین‌المللی
  • برنامه‌ریزی به‌منظور ترغیب و جذب کلیه اقشار دانشگاهی به دوره های آموزشی و پژوهشی کارآفرینی
  • سیاست‌گذاری در زمینه آموزش و ترغیب دانشجویان جهت آشنایی با اصول ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه و قدم‌گذاری به عرصه‌های خطیر کارآفرینی و نوآوری
  • برنامه‌ریزی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی در خصوص کارآفرینی، کارآفرینان، طرح‌های پژوهشی کارآفرینی و محیط کسب و کار
  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کارآفرینی مختص هر یک از رشته‌های علمی و آموزشی دانشگاه
  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تربیت مربیان و استادان آموزش‌های کارآفرینی به اقتضای هر یک از رشته‌های علمی و آموزشی دانشگاه

لذا با توجه به چشم‌اندازها، اهداف و برنامه‌های مرکز کارآفرینی و شورای راهبردی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه سیستان و بلوچستان، رسالت جدی دانشگاه، ارائه خروجی‌هایی اثرساز و فعال در حوزه کارآفرینی است. بر همین اساس و در جهت نیل به نقاط تعالی این چشم‌اندازها، ارتقاء مهارت‌ها و شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی اقشار مختلف این دانشگاه، با هدف نقش‌آفرینی این کانون بزرگ علمی، از نقطه‌نظر ارتقاء نرخ تولید، ایجاد و تثبیت کسب و کار، اشتغال و به‌ویژه، تجاری سازی دانش و تبدیل آن، به فناوری‌های پیشرفته و محصولات و خدمات نوین، در دستور عمل قرار گرفته است.