دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم

برگزاری همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم

28 مهر 1400

    همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم ، توسط گروه تاریخ در تاریخ 22 مهر ماه...

اطلاعیه کارگاههای سرکار خانم دکتر شیردل

اطلاعیه کارگاههای سرکار خانم دکتر شیردل

25 مهر 1400

  برگزاری 8کارگاه آموزش کاربردی جهت ارتقای توانمندی های کارآفرینانه زنان وآشنایی با فضای کسب وکاروملزومات...

پیام تبریک  انتصاب رئیس امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پیام تبریک انتصاب رئیس امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

21 مهر 1400

 انتصاب شایسته جناب آقای الهامی را به سمت رئیس امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریک و تهنیت...