دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

اطلاعیه کارگاههای سرکار خانم دکتر شیردل

اطلاعیه کارگاههای سرکار خانم دکتر شیردل

25 مهر 1400

  برگزاری 8کارگاه آموزش کاربردی جهت ارتقای توانمندی های کارآفرینانه زنان وآشنایی با فضای کسب وکاروملزومات...

پیام تبریک  انتصاب رئیس امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پیام تبریک انتصاب رئیس امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

21 مهر 1400

 انتصاب شایسته جناب آقای الهامی را به سمت رئیس امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریک و تهنیت...

تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ رییس سابق دانشکده ادبیات علوم انسانی

تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ رییس سابق دانشکده ادبیات علوم انسانی

29 فروردین 1400

اندیشه و تلاش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یادنخواهد رفت . بدینوسیله از تلاش و زحمات مستمر سرکار خانم دکتر مر...