کتب چاپ شده


کتب چاپ شده

کتب تالیف و ترجمه شده توسط اساتید دانشکده:

 1. آموزش نرم افزار Mathematica    -  دکتر مرتضی سنجرانی پور
 2. مقدمه ای بر آنالیز عددی  -  مترجم: دکتر مریم عرب عامری
 3. روش های محاسبات نرم در برنامه ریزی ریاضی  - دکتر حسن میش مست نهی – دکتر محمد حسین سرگلزایی
 4. فرهنگ لغت ریاضی کاربردی (انگلیسی به فارسی)  - دکتر مرتضی سنجرانی پور
 5. راهنما و خلاصه مقالات چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
 6. سیستم مدیریت آموزشی مبتنی بر مودل – هادی اسمعیلی – شاهپور رحمانی – دکتر سعادت پور مظفری
 7. مقدمه ای بر سریهای زمانی و پیش بینی – مترجمان: محمد امینی – ابوالقاسم بزرگنیا – محمد حسین دهقان
 8. آنالیز عددی نظری با نگرش آنالیز تابعی – مترجمان: علیرضا سهیلی – رحمت ا... لشکری پور
 9. نخستین درس در جبر مجرد (حلقه ها، گروه ها و میدان ها) – مترجم: دکتر اکبر گلچین
 10. Mathematical Analysis and Its Inherent Nature   - دکتر حسین حسینی گیو (دربین شش کتاب منتخب انجمن ریاضی آمریکا قرار گرفت.)
 11. مبانی ریاضیات – مترجمان: نادر کوهستانیفرهاد حمیدی
 12. زبان تخصصی انگلیسی – علی حاتمی
 13. امنیت شبکه – علی حاتمیمهندس حبیب نادری
 14. تجارت الکترونیک – علی حاتمی
 15. توپولوژی با طعم هندسه- مولفان: دکتر غلامرضا رضایی- دکتر جواد جمال زاده- ویراستار علمی: دکتر رحمت ا... لشکری پور
 16. آموزش جامع نرم افزار R و کاربردهای آن- مولفان: دکتر محمد حسین دهقان، نرگس خوش نظر