جوایز ملی و بین المللی


جوایز ملی و بین المللی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

شاخ

1

دکتر حسین حسینی گیو

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضییات و کاربردهای آن

برنده جایزه دکتر غلامحسین مصاحب  به واسطه چاپ کتاب

Mathematical Analysis and its Inherent Nature

که توسط انجمن ریاضی آمریکا در سال 2016 به چاپ رسیده است.