تعداد نسخه های کتب فارسی   

163317

تعداد نسخه های کتب لاتین     

47450

تعداد کتب الکترونیکی فارسی

453

تعداد کتب الکترونیکی لاتین       

4484

تعداد کتب الکترونیکی لاتین (اشتراک اشپرینگر)

14898

تعداد پایان نامه ها                    

8751

تعداد طرح های پژوهشی            

398

تعداد مقالات الکترونیکی لاتین   

5949

تعداد عناوین نشریات فارسی        

1414

تعداد عناوین نشریات لاتین          

486


اخبار و اطلاعیه ها


قابل توجه دانشجویان محترم دکتری (برادران)
18 بهمن 1401

سالن مطالعه ی دانشجویان محترم (دکتری) از تاریخ 1401/11/17 از طبقه سوم به طبقه ی همکف انتقال یافت.


ساعت کار کتابخانه
18 بهمن 1401

ساعت کار سالن های کتابخانه مرکزی از تاریخ 1401/11/17 از ساعت 7:30 الی 20 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 14 ...


سامانه همانند جو
16 شهریور 1401

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه به اطلاع می رساند کد شناسه سامانه همانند جو، جهت همانند جویی م...