آمار مخزن کتابخانه مرکزی و ادبیات

تعداد نسخه های کتب فارسی    158096
تعداد نسخه های کتب لاتین      47772 
تعداد عناوین نشریات فارسی         1403
تعداد عناوین نشریات لاتین           486
تعداد پایان نامه ها                     7781

 • Springer

  Springer
 • Scopus

  Scopus
 • Scince Direct

  Scince Direct
 • Taylor&Francis

  Taylor&Francis
 • ساير پايگاه هاي اطلاعاتي

  ساير پايگاه هاي اطلاعاتي
 • سويليکا

  Civilica
 • مرکز منطقه اي اطلاع رساني

  Ricest
 • بانک اطلاعات نشريات کشور

  magiran
 • پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

  isc
 • كتابخانه ديجيتال موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)

  ahlolbait
 • مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

  SID
 • سامانه مشابه ياب متون سميم نور

  samimnoor
 • پايگاه مجلات تخصصي نور

  noormags