دستورالعمل ها و آئین نامه ها

راهنما و دستورالعمل سم پاشی و کنترل جوندگان در فضاهای دانشگاه

همواره مبارزه با حشرات و جانوران موزي به سبب ايجاد مزاحت براي انسان و ساير موجودات زنده مورد توجه قرار گرفته است. این موجودات با گزش و نيش خود علاوه بر مزاحمت براي انسان ايجاد خطر مسموميت،گاهي تحريك و آلرژي شديد و حتي مرگ افراد  مي نمايند. همچنين امكان انتقال عوامل بيماري زا به روشهاي مختلف از طريق حشرات و جانواران موذي ميسر بوده و مي تواند اپيدمي هاي بزرگي ايجاد نمايد كه علاوه بر به خطر انداختن جان افراد منجر به توقف فعاليتهاي دانشگاه گردد. در اين مستند نكات لازم در زمينه سموم شيميايي مورد استفاده، نكات مهم در حين و پس از سم پاشي و طعمهگذاري، كمكهاي اوليه در هنگام بروز مسموميت، تجهيزات حفاظت فردي براي سم پاش و همچنين نكات ضروري در خصوص كنترل و نظارت بر برنامههاي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در دانشگاه، ارائه شده است.

برای دریافت ​راهنما و دستورالعمل سم پاشی و کنترل جوندگان در فضاهای دانشگاه کلیک فرمایید.

 

دستورالعمل تدوین دفترچه ملاحظات ایمنی

برگه های اطلاعات ایمنی (SDSs، که قبلاً به عنوان برگه داده ایمنی مواد یا MSDS ها شناخته می شدند) توسط تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی برای هر ماده شیمیایی خطرناک تهیه شده است تا بتوانند اطلاعات مربوط به خطرات شیمیایی خاص و خطرات ایمنی را به شما اطلاع دهند. برای دسترسی به SDS های خود به وب سایت سازنده مراجعه کنید.

به منظور تسهیل و دسترسی همگانی افراد در آزمایشگاه ها، توصیه می گردد در هر آزمایشگاه دفترچه مربوط به ملاحظات ایمنی مواد شیمیایی به شرح دستورالعمل ارائه شده در این سامانه تدوین و در اختیار دانشجویان، پرسنل و اعضای هیات علمی قرار گیرد.

برای دریافت دستورالعمل تدوین دفترچه ملاحظات ایمنی کلیک فرمایید.

همچنین به منظور تسهیل در دسترسی اطلاعات مورد نیاز در آزمایشگاه ها برخی از لینک های مفید در ادامه آورده شده است:

دستورالعمل ایمنی و بهداشتی در خوابگاه ها، غذاخوری ها و مهمانسراهای دانشگاه

سند حاضر با رعایت الزامات سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر مبنای استانداردهای موجود ملی و بین المللی تهیه شده است. خواهشمند است در نگهداری اجرا و استفاده مناسب از این سند کنترل و دقت لازم به عمل آورید. موارد موجود در این سند شامل: موارد عمومی، ایمنی آتش و حریق، موارد بهداشتی مربوط به خوابگاه ها ساختمان های غذاخوری و آشپزخانه و مهمانسراهای دانشگاه می باشد.

برای دریافت دستورالعمل ایمنی و بهداشتی در خوابگاه ها، غذاخوری ها و مهمانسراهای دانشگاه کلیک نمایید.

 

توصیه های ایمنی در خصوص تردد و رانندگی با وسایل نقلیه در محیط دانشگاه 

برای مشاهده بروشور توصیه های رانندگی کلیک فرمایید.

برای مشاهده بروشور توصیه هایی برای رانندگی کلیلک فرمایید.