معرفی

گروه علوم تربیتی 

زمینه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی امروز ، گروه آموزشی علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد واحد تربیتی را به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران که در سال 1353 در زاهدان تأسیس شد، ارائه می داد. 
پس از آن در سال 1368 با مجوز وزارتخانه رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تأسیس و در سال 1372 گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان به مجموعه اضافه گردید. 

در سال 1382 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اخذ گردید و دانشجو پذیرفته شد.

در سال 1394 گرایش تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش را در مقطع کارشناسی ارشد دایر نمود و با جذب دانشجو در رشته روان شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد  در همان سال،  فعالیت های این گروه گسترش یافت .


رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان دارای 2 گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان بوده است که از سال 1395 با تغییر رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمامی گرایش ها در مقطع کارشناسی حذف شده و تحت عنوان علوم تربیتی با 4 زمینه (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان ، تکنولوژی آموزشی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه) در نظر گرفته شد تا هر دانشجو با توجه به استعداد و علاقه خود ، یکی از چهار زمینه مطرح شده را که دانشگاه امکان ارائه آن را داشته باشد انتخاب کند .


خوشبختانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه ، امکان ارائه دو زمینه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان را برای دانشجویان فراهم نموده است تا دانشجویان بتوانند پس از گذراندن 4 نیم سال  ، به فراخور علاقه و انگیزه خود در نیم سال پنجم تا هشتم اقدام به کسب تخصص در یکی از زمینه ها نمایند. 


در حال حاضر گروه آموزشی علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر دانشجو پذیرفته است  :


رشته تحقیقات آموزشی 
رشته روانشناسی تربیتی
رشته مدیریت آموزشی 
 رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 

 

همایش های برگزار شده :

همایش ملی ازدواج / 1382

همایش ملی روش های کاربردی آموزش در اسلام / 1392

همایش ملی فلسفه تربیت و و فضای مجازی / 1397