اطلاعیه های آموزشی دانشگاه

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 و انتخاب واحد و شروع کلاس های درسی

فرم ثبت نام پیشینه ورزشی

اطلاعیه آزمون استخدامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعیه ثبت‌نام دانشجویان نوورود مقطع کارشناسی سال 1400

تمدید فراخوان پذیرش دانشجوی بین‌المللی (اتباع غیرایرانی) سال 1400

اطلاعیه گروه استعدادهای درخشان در خصوص استفاده از سهمیه رتبه اول کارشناسی در کنکور کارشناسی ارشد

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود مقطع دکتری سال 1400، انتخاب واحد و شروع کلاسهای درسی

سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور

اطلاعیه مصاحبه (مرحله دوم) آزمون دکتری سال 1400

برنامه های دهه سرآمدی آموزش ۱۴۰۰

اطلاعیه آزمون ورودی دبیرستان های پسرانه و دخترانه (دوره دوم) وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 99 واحد های پردیس و مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان