اطلاعیه های آموزشی دانشگاه

پیام تبریک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مناسب آغاز سال تحصیلی 1402-1403

آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری‌تخصصی برای دانشجویان ورودی 1403-1402

طرح افزایش بهره وری درس زبان های خارجی عمومی (دانشجویان مقطع کارشناسی)

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ (ﺣﻀﻮري) و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻮ ورود ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي)

راهنمای حذف و اضافه (عملیات ترمیم)

اطلاعیه ترمیم واحد (حذف و اضافه) نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 (4021)

مهمترین مصوبات شورای آموزشی 1402/06/21

نكات مورد توجه در درخواست معرفی به استاد برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403 (4021)

فرآیند درخواست ادعای فارغ التحصیلی (مقطع کارشناسی) در سامانه جامع دانشگاهی گلستان (ويژه دانشجویان ترم آخر)

ثبت نام (انتخاب واحد) دانشجویان دانشگاه سيستان و بلوچستان در نیمسال اول 1402-1403

اقدام لازم جهت اخذ کارآموزی و کارورزی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403 (4021)

ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و مقررات آﻣﻮزﺷﯽ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

تابلو اعلانات دفاعیه ها