اطلاعیه های آموزشی دانشگاه

تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1401 تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/07/10

صدور معرفي نامه به ناجا جهت اخذ مجوز نظام پس از دريافت راي موافق شوراي موارد خاص در سامانه سجاد

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی مقطع کارشناسی ورودی های سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ و پس از آن

قابل توجه دانشجویان نوورود مقطع کارشناسی

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان نوورود مقطع كارشناسي سال 1401 و انتخاب واحد و شروع کلاس های درسی

شیوه نامه جشنواره دانشجویان نمونه

آئین نامه جشنواره دانشجویان نمونه

فراخوان جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۴۰۱

اختیارات کمیسیون موارد خاص دانشگاهی- استانی و مرکزی

راهنمای دریافت معافیت تحصیلی دانشجویی مختص دانشجویان نوورود (آقایان)

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دانشجویان مقطع دکتری ورودی های سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ و پس از آن