کارگاه برق


کارگاه برق

 

کارگاه برق اولین کارگاه تخصصی است که دانشجویان رشته مهندسی برق آن را می گذرانند. در این کارگاه آشنایی مختصری با ماهیت جریان الکتریکی تک فاز، سه فاز، عناصر و المان هایی که برای رساندن جریان الکتریکی به مصرف کننده های خانگی و صنعتی مورد نیاز است، پیدا می کنند. همچنین دانشجویان پس از آشنایی با انواع قطعات حفاظتی و کنترلی و فرا گرفتن عملکرد این قطعات، با چند مدار سیم کشی خانگی نظیر کلید تک پل، کلید دو پل، کلید تبدیل، روشنایی لامپ رشته ای، روشنایی لامپ فلورسنت و درب باز کن صوتی آشنا می شوند. برای راه اندازی و کنترل مصرف کننده های صنعتی نیز از مدار هایی موسوم به مدار فرمان استفاده می شود که دانشجویان در بخش عملی کارگاه، روش رسم و اجرای انواع مختلف این مدارها را روی سیستم آموزشی مدار فرمان می آموزند. از جمله آزمایش هایی که با این سیستم انجام می شود:

1-راه اندازی موتور به صورت لحظه ای و حالت دائم با کنتاکتور

2- راه اندازی موتور با کلید حالت دائم

3-راه اندازی و کنترل موتور از دو محل

4-راه اندازی موتور با تایمر

5-راه اندازی موتور به صورت یکی پس از دیگری و یکی به جای دیگری و نوع خودکار آن

6- راه اندازی موتور به صورت چپگرد- راستگرد و نوع خودکار آن

7- راه اندازی موتور به صورت ستاره- مثلث و نوع خودکار آن