تاریخچه


تاریخچه

   

 

 

در جهت توسعه دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در سال ۱۳۸۴ جدا گردید. هرچند که تاسیس گروه مهندسی برق و الکترونیک از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به سال ۱۳۵۵ باز می گردد.

این دانشکده شامل گروه های مهندسی،

برق: الکترونیک، قدرت، کنترل، میدان و سیستم

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

می باشد.

نیروهای پرارزش و فعال دانشکده برق و کامپیوتر، اعم از دانشجو، استاد و کارمند با سعی و تلاش خویش به سوی آینده ای روشن و مترقی می شتابند. دانشکده برق و کامپیوتر با هدف ارتقاء کیفی و کمی خدمات ارائه شده توسط گروه های مختلف مجموعه مهندسی برق و کامپیوتر در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید.