مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات


مهندسی برق و الکترونیک

دومین رشته تحصیلی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در سال ۱۳۵۵ با گشایش گروه مهندسی برق و الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان شکل گرفت. در اولین گام این گروه با پذیرش ۵۴ دانشجو و با هدف تربیت کادر متخصص در رشته برق و الکترونیک کار خود را آغاز کرد. تا کنون دانشجویان زیادی در این دانشکده فارغ التحصیل شده اند که بخش عمده ای از این فارغ التحصیلان در مراکز اداری و صنعتی استان، در شهرهای مختلف مشغول به کار می باشند. تعدا کثیری از فارغ التحصیلان این گروه در آزمونهای ارشد سایر مؤسسات آموزش عالی کشور پذیرفته شده و تعدادی نیز به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاههای مختلف مشغول به فعالیت علمی و تحقیقاتی می باشند. در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته های ذیل در این گروه راه اندازی شده است:

رشته گرایش مقطع سال تاسیس
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ۱۳۵۵
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد ۱۳89
مهندسی برق الکترونیک دکتری ۱۳92
مهندسی برق کنترل دکتری ۱۳91
مهندسی برق قدرت کارشناسی ۱۳92
مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد ۱۳89
مهندسی برق قدرت دکتری ۱۳92


این گروه دارای آزمایشگاههای تخصصی زیر می باشد:

 • مرکز کامپیوتر
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه مدارمخابراتی
 • آزمایشگاه تکنیک پالس
 • آزمایشگاه مدار منطقی
 • آزمایشگاه الکترونیک ۳
 • آزمایشگاه میکروپروسسور
 • آزمایشگاه ماشین
 • آزمایشگاه کنترل خطی
 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 • آزمایشگاه رله و حفاظت
 • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 • آزمایشگاه مبانی مهندسی برق کارگاه برق
 • مرکز تحقیقات
 • انجمن علمی برق

مهندسی برق - مخابرات

 

همزمان با توسعه فناوری ارتباطات در سالهای اخیر و نیاز جامعه به نیروهای متخصص در این زمینه، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گرایش کارشناسی مخابرات را در سال ۱۳۸۴ تأسیس نمود. در همین راستا، گرایش کارشناسی ارشد میدان در سال ۱۳۸۵ و گرایش کارشناسی ارشد سیستم در سال ۱۳۸۹ با پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری آغاز به کار نمودند. با افزایش تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مخابرات و تفکیک گروههای آموزشی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابرات فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۸۹ آغاز نمود.

مهندسی مخابرات یکی از گرایشهای مهندسی برق است که وظیفه ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات اعم از داده ها، تصاویر و صوت و ... را به عهده دارد. سابقه این رشته مهندسی به حدود ۱۵۰ سال قبل و اختراع تلگراف و تلفن بر می گردد. اما به صورت امروزی تر مخابرات مدرن با مطرح کردن نظریه اطلاعات و مفهوم ظرفیت یک کانال مخابراتی پا به عرصه وجود گذاشت. از آن به بعد بود که مخابرات به طور عام و مخابرات دیجیتال به طور خاص با سرعتی خیره کننده پیشرفت کرد و تقریبا تمام عرصه های زندگی را در برگرفت و مخابرات رادیویی، تلویزیونی، ماهواره ای، اینترنت و ... در کاربردهای مختلف استفاده شد. فعالیت در گرایش مخابرات به دو زمینه عمده سیستم و میدان تقسیم بندی می شود که در زمینه سیستم به تحلیل سیستمی بلوکهای مختلف مخابراتی پرداخته می شود و در زمینه میدان بیشتر به بحث انتشار امواج و ساخت ادوات مخابراتی فرکانس بالا پرداخته می شود. پردازش صوت و تصویر، مخابرات ماهواره ای، مخابرات بیسیم و سیستمهای راداری و جنگ الکترونیک. برخی از زمینه های پژوهشی سیستم هستند . آنتن ها، سیستمهای مایکروویو، و سازگاری الکترومغناطیسی نیز بعضی از زمینه های پژوهشی میدان می باشند.

رشته

گرایش

مقطع سال تاسیس
مهندسی مخابرات -- کارشناسی ۱۳۸4
مهندسی مخابرات میدان کارشناسی ارشد ۱۳۸5
مهندسی مخابرات میدان دکتری ۱۳91
مهندسی مخابرات سیستم کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
مهندسی مخابرات سیستم دکتری ۱۳91

 

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مخابرات که با پشتیبانی بی دریغ هیئت رئیسه دانشگاه و مرکز مخابرات ایران و تلاش مستمر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحقق یافت از جمله افتخارات این گروه آموزشی می باشد.

کسب امتیاز چاپ مجله بین المللی با نام "Journal of Communications and Information Technology" از دیگر فعالیتها و اقدامات این گروه آموزشی است. همچنین از جمله اهداف بلند مدت این گروه آموزشی، برقراری ارتباط با صنعت و کاربردی کردن پژوهش و تأسیس دوره دکتری مخابرات می باشد.