مدیریت آموزشهای الکترونیکی


معرفی

آموزش الکترونيکی به عنوان استفاده از رسانه های الکترونیکی به همراه فناوری های اطلاعات و ارتباطات به منظور اهداف آموزشی اطلاق می شود. در واقع آموزش الکترونیکی در عصر جهانی سازی شده و سريع امروزی به عنوان یک ضرورت مطرح است چون به مردم در مدیریت اثربخش زمان، شغل، بودجه و زندگی خانوادگی شان کمک می کند و يکی از بهترين راهبردها برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آموزش با شعار " آموزش عالی با کيفيت برای همه " می‌باشد. هم چنین استفاده از فناوری هاي جديد و افزودن مزاياي آن به روش هاي سنتي آموزش، رو به افزایش است.

 

در اين راستا مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، درسال ۱۳۸۷ تاسيس و اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نموده است.

اهداف این مرکز عبارتند از:

  • پاسخگويی به نيازهای روز افزون آموزش عالی در سطح جامعه از طريق افزايش ظرفيت پذيرش در مقاطع و گرايش‌های مختلف.
  • توسعه و گسترش رشته‌ها و گرايش‌های موجود دانشگاه با ارائه در محيط الکترونيکی.
  • ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ افزايش‌ دسترسي‌ به‌ آموزش‌ عالي‌ و حذف محدودیت‌های مکانی و زمانی.
  • استفاده از اساتيد مجرب بدون توجه به محدوديتهای زمانی و مکانی.
  • ايجاد فرصت آموزش برای اقشار مختلف و ارائه آموزش به متقاضيانی که به دلايل مختلف نمی‌توانند از نظام آموزشی سنتی بهره‌مند شوند.
  • کاهش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و يا اقتصادی ناشی از مهاجرت جوانان به شهرهای ديگر و يا خارج از کشور.
  • ارتقاء و بهبود کيفی آموزش در دانشگاه از طريق بکارگيری فناوری‌های نوين آموزشی در کنار آموزش سنتی
  • همکاری با واحدهای ديگر دانشگاه نظیر مرکز رشد، پارک علم و فناوری و مرکز کارآفرینی در برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز علاقمندان
  • برگزاری آزمون های برخی دروس بصورت الکترونیکی