ترم تابستان در دانشگاه سیستان و بلوچستان


DDR Menu

ترم تابستان در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ترم تابستان در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 با توجه به مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف مبنی بر برگزاری دوره تابستان  1402 به صورت کاملا حضوری، با توجه به معضلات کمبود شدید آب و گرمای بیش از اندازه در استان سیستان و بلوچستان و به منظور جبران افزایش سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی به سبب بیماری کووید 19، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و موافقت ریاست محترم دانشگاه، دوره تابستان 1402 در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت امتحان مجدد و صرفا برای دانشجویان این دانشگاه که در دروس ارائه شده مردود شده اند بر اساس تقویم آموزشی پیوست ارائه می گردد. لازم به ذکر است به منظور رعایت مصوبه مذکور وزارت عتف، دانشجو می بایست حتما نمره مردود شده در دروس اخذ شده داشته باشد. غیبت کلاسی، غیبت امتحانی، حذف اضطراری و حذف پزشکی شامل این مصوبه نمی گردد. مشاوره و رفع مشکلات دانشجویان در این دروس از طریق سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه صورت خواهد پذیرفت. و امتحانات به صورت حضوری در سالن امتحانات دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

 1. دانشگاه از ارائه خدمات رفاهی از جمله خوابگاه، تغذيه و ... در زمان امتحانات پایانی معذور است.
 2. انتخاب واحد دانشجو مستلزم ثبت درخواست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان می باشد.
 3. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان می توانند بدون در نظر گرفتن دانشکده محل تحصیل خود، از دروس اعلام شده در دانشکده های فوق الذکر انتخاب واحد نمایند.
 4. دانشجو می تواند در دوره تابستان به همراه کارآموزی حداکثر یک درس با رعایت سقف حداکثر 6 واحد اخذ نماید.
 5. در شرایطی ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دو درس به ارزش ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 واﺣﺪ درﺳﯽ دانش‌آموخته ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ، می‌تواند واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 6. ثبت نام دانشجویان اخراج آموزشی، اخراج مشروطی و فاقد سنوات مجاز در دوره تابستانی برخلاف مقررات آموزشی می باشد.

تبصره 1: دانشجویانی که ادامه تحصیل انها تنها تا پایان نیمسال 4012 تمدید شده است در صورت داشتن شرایط دانش آموختگی در تابستان (با اخذ دروس به صورت معرفی به استاد) و عدم داشتن منع نظام وظیفه (داشتن معافیت تحصیلی تا 1402/06/31)، برای ثبت نام در دوره تابستانی نیاز به مجوز شورای موارد خاص ندارند.

تبصره 2: دانشجویان اخراج مشروطی که مجوز ادامه تحصیل آنها تنها تا پایان نیمسال 4012 می باشد در صورت عدم مشروطی در نیمسال 4012 و عدم داشتن منع نظام وظیفه (داشتن معافیت تحصیلی تا 1402/06/31)، برای ثبت نام در دوره تابستانی نیاز به مجوز شورای موارد خاص ندارند.

 1. دانشجویانی که آخرین نیمسال انتخاب واحد آنها  تابستان ۱۴۰2 یا قبل تر بوده و برای فراغت از تحصیل دارای حداکثر دو درس مانده با شرایط معرفی به استاد می باشند تنها "درخواست اخذ درس مطالعه آزاد (معرفی به استاد) توسط دانشجو" برای هر درس به صورت مجزا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ثبت نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم احراز شرایط معرفی به استاد، دانشجو موظف هست دروس باقی مانده را در مهر ۱۴۰2 اخذ نمایند.
 2. دانشجویان دوره کارشناسی درصورتی‌که اخراج آموزشی می گردند تا صدور رای نهایی شورای موارد خاص مجاز به ثبت نام (انتخاب واحد) در نیمسال بعدی و یا تابستان نمی باشند؛ و در صورت ثبت نام (انتخاب واحد) بدون مجوز شورای موارد خاص، کلیه واحدهای اخذ شده حذف و شهریه پرداخت شده عودت داده نخواهد شد.
 3. شهریه ترم تابستان پس از ثبت نام و انتخاب واحد از دانشجو اخذ می گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. نهایی شدن ثبت نام منوط به پرداخت کامل شهریه می باشد. در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
 4.   دانشجویان پس از نهایی شدن ثبت نام، جهت استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی به سایت lms.usb.ac.ir مراجعه و طبق راهنما و دستورالعمل اعلام شده، از سامانه دروس استفاده نمایند.
 5. شرط لازم برای اخذ دروس پایه حداقل یکبار مردودی در آن درس می باشد. غیبت کلاسی، غیبت امتحانی، حذف اضطراری و حذف پزشکی به هیچ عنوان در نظر گرفته نمی‌شود.
 6. طبق مصوبه شورای آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر شرط لازم برای اخذ دروس تخصصی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر حداقل دوبار مردودی می‌باشد. غیبت کلاسی، غیبت امتحانی، حذف اضطراری و حذف پزشکی به هیچ عنوان در نظر گرفته نمی‌شود.
 7.  در صورت تخلف ضمن حذف درس اخذ شده، شهریه پرداخت شده نیز عودت داده نمی‌شود. مسئولیت هر گونه تخلف در این مورد بر عهده شخص دانشجو می باشد.

اطلاعیه برگزاری دوره تابستان سال تحصیلی 1401-1402 (4013) دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای اخذ دروس ارائه شده در ترم تابستان

فرآیند ثبت درخواست ثبت نام برای دوره تابستان و انتخاب واحد دروس ارائه شده و دروس معرفی به استاد