آئین نامه ها


آئین نامه ها

دستورالعمل صدور تاییدیه تحصیلی

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی مقطع کارشناسی ورودی های سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ و پس از آن

اختیارات کمیسیون موارد خاص دانشگاهی- استانی و مرکزی

دستورالعمل اخذ درس معرفی به استاد در دانشگاه سیستان و بلوچستان

آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجويان دوره هاي کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي

بخشنامه شرایط تحویل مدرک به دانش آموختگان مشمول نظام وظيفه

اصلاحيه دستورالعمل ایفای تعهد آموزش رایگان

تقويم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ

منشور حقوق دانشجویی (حقوق آموزشي و پژوهشي)

تعرفه خدمات آموز شی دانشگاه سیستان و بلوچستان

بخشنامه (تکمیلی) لغو تعهد آموزش رایگان

هزینه‌های لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱3۹۹

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

اعطای تسهیلات به دانشجویان منتخب المپیاد و اساتید مشاور آن ها

آئين نامه پذيرش برگزيدگان علمي دوره كارشناسي براي ورود به دوره دكتري

طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه شورای بررسی موارد خاص وزارت علوم

سنوات ارفاقی دانشجویان

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

آیین نامه ی یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی ابلاغی وزارت سال 1397