آئین نامه ها


آئین نامه ها

تقويم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ

منشور حقوق دانشجویی (حقوق آموزشي و پژوهشي)

مجموعه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي -دوره كارشناسي ورودي سال تحصيلي 1397-1398 و پس از آن

تعرفه خدمات آموز شی دانشگاه سیستان و بلوچستان

بخشنامه (تکمیلی) لغو تعهد آموزش رایگان

هزینه‌های لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱3۹۹

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

اعطای تسهیلات به دانشجویان منتخب المپیاد و اساتید مشاور آن ها

آئين نامه پذيرش برگزيدگان علمي دوره كارشناسي براي ورود به دوره دكتري

طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مقررات آموزشی دوره کارشناسی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مقررات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه شورای بررسی موارد خاص وزارت علوم

سنوات ارفاقی دانشجویان

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

آیین نامه آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر

آیین نامه ی یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی ابلاغی وزارت سال 1397

آیین نامه آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی، ورودی 1397 و بعد از آن