آئین نامه ها


آئین نامه ها

آداب و اخلاق شرکت در امتحانات

جدول سطح بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سال 96

شیوه نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ورودی 1403-1402 و پس از آن (مصوب آبان 1402)

اختیارات شورای بررسی موارد خاص

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور

ابلاغیه ابطال ماده 59 دستورالعمل آموزش رایگان

شیوه نامه اجرای دروس مهارتی-اشتغال پذیری

شيوه نامه راهنماي (مشاور) آموزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی

آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری‌تخصصی برای دانشجویان ورودی 1403-1402

طرح افزایش بهره وری درس زبان های خارجی عمومی (دانشجویان مقطع کارشناسی)

مجموعه مقررات آﻣﻮزﺷﯽ دوره کارشناسی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ به بعد مصوب اسفندماه 1401

آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1402/2/31

دستور العمل نحوه فارغ التحصيلی درمقطع پائين تر (کاردانی)

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ابلاغی 1393/12/24

جدول هزینه های هر نیمسال لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در سال1402-4011

دستورالعمل صدور تاییدیه تحصیلی

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی مقطع کارشناسی ورودی های سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ و پس از آن

اختیارات کمیسیون موارد خاص دانشگاهی- استانی و مرکزی

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (کلیه مقاطع تحصیلی)

آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجويان دوره هاي کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي 1392

بخشنامه شرایط تحویل مدرک به دانش آموختگان مشمول نظام وظيفه

اصلاحيه دستورالعمل ایفای تعهد آموزش رایگان

تقويم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ

منشور حقوق دانشجویی (حقوق آموزشي و پژوهشي)

تعرفه خدمات آموز شی دانشگاه سیستان و بلوچستان

بخشنامه (تکمیلی) لغو تعهد آموزش رایگان

هزینه‌های لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱3۹۹