المثنی مدرک تحصیلی


DDR Menu

صدور نسخه المثنی مدرک تحصیلی

مدارك لازم جهت درخواست دريافت المثني دانشنامه و گواهينامه موقت

دانش آموخته موظف است جهت دریافت المثنی مدارک خود نسبت به تکمیل مراحل زیر اطمینان حاصل کند:

  1. ثبت درخواست المثنی مدارک دانشنامه و گواهینامه موقت پایان تحصیلات از طریق پیشخوان خدمت سامانه آموزشی جامع گلستان
  2. بارگذاری تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) و عکس (با حجاب اسلامی) و تصویر گواهی موقت مفقودی (در صورت موجود بودن)
  3. تکمیل و ارائه نمودن فرم استشهاد و  فرم تعهد نامه (قابل دریافت از سایت دانشگاه)
  4. سه نوبت آگهی در روزنامه هاي کثیرالانتشار با فاصله زمانی ۲ ماهه و ارائه برگه هاي روزنامه جهت دریافت المثنی دانشنامه
  5.  یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و ارائه برگه روزنامه جهت دریافت المثنی گواهینامه موقت
  6. پرداخت هزینه فقط از طریق درگاه الکترونیکی پیشخوان خدمت سامانه گلستان(پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه گلستان انجام می شود و از پرداخت هزینه به شیوه های دیگر خودداری نمایید.)

هزینه صدور و ارسال دانشنامه و گواهی موقت به صورت المثنی بر اساس مصوبه هیئت امنا دانشگاه سیستان و بلوچستان

بار اول

2500000 ریال

بار دوم

3500000 ریال

بار سوم

4500000 ریال

 

 

 

 

 

 

  1. ارسال کلیه مدارک از طریق پست به آدرس زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - اداره خدمات آموزشی - واحد دانش آموختگان-  کد پستی: 9816745639
 یادآوری: تحویل دانشنامه و ریزنمرات به شخص دانش آموخته یا وکیل قانونی ایشان با ارائه وکالتنامه محضری صورت می گیرد.

راهنمای ورود از طریق احراز هویت مرکزی جهت ورود به سامانه گلستان

درخواست صدور نسخه المثنی مدرک تحصیلی