اطلاعیه های مهم

  فراخوان دکتری بدون آزمون جهت مهر 1401                                                                                      جدول رشته گرایش ها   

1-فرم الف،    2-فرم ب،    3-فرم توانمندی،      4-فرم نظرسنجی

5-فرم تعهد نامه،   6-فرم رزومه متقاضی ،     7-فرم توصیه نامه،  8-چک لیست

 

راهنمایی: فرمهای شامل امضا یا اثر انگشت یا هر دو را پس از پر کردن بصورت کاملاً تایپ شده، پرینت گرفته، امضا، اثر انگشت یا هردو انجام دهید، سپس عکس گرفته یا اسکن نمایید.

1-پیوست آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی جدول امتیاز از مقالات علمی پژوهشی

2--جدول حداکثر امتیاز مقالات در دانشگاه سیستان و بلوچستان

3-جدول سهم نویسندگان در فعالیت های پژوهشی 

ویدئو راهنمایی ارسال درخواست جهت پذیرش دکتری بدون آزمون

ثبت نام و تشکیل پرونده

Loading
  • یک فایل زیپ شده شامل کلیه مدارک موجود در چک لیست بارگذاری شود. (حجم فایل باید حداکثر 15 مگابایت باشد)