پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش                                                                ،                 جدول الف

فرم ها

1-فرم گواهی رتبه ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها                                  ،                     4-فرم درخواست پذیرش

2-فرم تعهدنامه                                                                                   ،                     5-فرم توانمندی

3-فرم نظر سنجی                                                                                ،                     6-چک لیست

راهنمایی: فرمهای شامل امضا یا اثر انگشت یا هر دو را پس از پر کردن بصورت کاملاً تایپ شده، پرینت گرفته، امضا، اثر انگشت یا هردو انجام دهید، سپس عکس گرفته یا اسکن نمایید.

ثبت نام و تشکیل پرونده

Loading
  • یک فایل زیپ شده شامل کلیه مدارک موجود در چک لیست بارگذاری شود. (حجم فایل باید حداکثر 15 مگابایت باشد)