پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد جهت مهر 1402   ( تا تاریخ 28 /12 /1401 تمدید شد)              ،                 جدول الف

اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان ورودی بهمن 1398

فرم ها

1-فرم گواهی رتبه ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها                                  ،                     3-فرم درخواست پذیرش

4-فرم تعهدنامه                                                                                   ،                    5- چک لیست                                                                                                                                         

 

 

ثبت نام و تشکیل پرونده

Loading
  • یک فایل زیپ شده شامل کلیه مدارک موجود در چک لیست بارگذاری شود. (حجم فایل باید حداکثر 15 مگابایت باشد)