فعالیتهای گروه استعدادهای درخشان


فعالیتهای گروه استعدادهای درخشان

دفتر استعدادهای درخشان مفتخر است میزبان استعدادهای درخشان بوده و جهت حمایت از این عزیزان فعالیت نماید. لذا این گروه همواره پذیرای نظرات و پیشنهادات شما عزیزان استعداد درخشان می باشد.

مأموریت ها و  اولویت های گروه استعدادهای درخشان به شرح ذیل است:

 

الف: جذب رتبه های برتر کنکور سراسری

ب: شناسایی استعدادهای نهفته دانشگاه

ج: شکوفایی و هدایت استعدادهای برتر

د: تشویق استعدادهای برتر به خدمت در این دانشگاه

 

شورای استعدادهای درخشان دانشگاه بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در خصوص امور مربوط به استعدادهای درخشان دانشگاه است. اعضاء این شورا عبارتند از: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پشتیبانی، معاونت پژوهشی و فناوری، معاون دانشجویی، معاون فرهنگی، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر امور آموزشی و مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه که مصوبات این شورا جهت اجرایی شدن، به تائید هیات رئیسه دانشگاه می رسد.