آیین نامه های داخلی کارشناسی ارشد


آیین نامه های داخلی کارشناسی ارشد

مهم ترین ماده های شناسایی دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مطابق با تأیید دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات  مصوب صدو چهل و پنجمین جلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مورخ  1401/01/22 و شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/01/30، دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع کارشناسی  ارشد طبق برخی ماده های دستورالعمل فوق ممتاز شناخته شده و از تسهیلات دانشگاه بهره مند می گردند. از جمله مهم ترین این ماده ها عبارتند از:

 

ماده 28) دانشجویان کارشناسی ارشد که بدون شرکت در آزمون سراسری و صرفا از طریق آیین نامه های کشوری استعدادهای درخشان جذب دانشگاه سیستان و بلوچستان شده اند، استعداد درخشان تلقی می شوند.

ماده 29) رتبه های برتر کنکور سراسری مقاطع کارشناسی ارشد که رتبه ایشان بدون اعمال سهمیه نسبت به آخرین رتبه مجاز کوچکتر از 20% استعداد درخشان تلقی می شوند.

ماده 30) رتبه اول هر رشته – گرایش در پایان ترم دوم، در صورت گذراندن حداقل شانزده واحد درسی (بدون احتساب نمره سمینار و واحدهای جبرانی) و داشتن حداقل میانگین کل هفده، استعداد درخشان تلقی می شود.

ماده 31) دارنده بالاترین معدل دوره کارشناسی ارشد با میانگین کل بزرگتر از هجده از دروس بدون (احتساب نمره دروس جبرانی، سمینار و پایان نامه) در هر رشته – گرایش و در پایان ترم سوم، استعداد درخشان تلقی می شود.