آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

10 مهر 1402

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه آقای حامد محمدی در تاریخ شنبه 1402/7/15 س...

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

10 مهر 1402

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه آقای خلیل شهنوازی در تاریخ شنبه 1402/7/15...

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی

09 مهر 1402

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی خانم منیره امنی خوش در تا...

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی

09 مهر 1402

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی خانم نرگس قیمتی در تاریخ...

دفاع از پايان نامه دکتری در رشته فیزیک هسته ای

دفاع از پايان نامه دکتری در رشته فیزیک هسته ای

09 مهر 1402

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه دکتری فیزیک هسته ای آقای حافظ تقی پور اصلانی در تاریخ شنبه 1402/7/15...

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش نانوفیزیک

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش نانوفیزیک

09 مهر 1402

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش نانوفیزیک آقای محمد سلیم ریگی کوته...

 

 

گروههای آموزشی

دانشکده علوم پایه دارای 4 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 57 عضو هیئت علمی، 22 کارشناس و کارمند و بیشتر از 1000 دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پرتال دروس

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.