همایش های ملی و بین المللی


همایش های ملی و بین المللی

 

همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند :

همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم توسط گروه تاریخ در تاریخ بیست ودوم مهرماه 1400 در دو نشست صبح و عصر برگزار شد.

طرح اولیه این همایش در زمستان سال 1398 در گروه تاریخ مطرح و تصویب گردید و هدف اصلی از آن شناخت رخدادهای اقتصادی و تجاری فی ما بین ایران و هندوستان در قرن بیستم از یک سو و شناخت پتانسیل های روابط اقتصادی در عصر کنونی از سوی دیگر بود.

 

      

 

 اولین همایش «توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران: چالش‌ها و توانمندی‌ها» در تاریخ ۵ اسفندماه بصورت مجازی به همت گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
این همایش با رویکردی بین رشته‌ای و عمیق در تاریخ ۵ اسفند ماه و با توجه به شرایط پاندمی کووید-۱۹ بصورت الکترونیکی جهت گسترش دسترسی در همه نقاط جغرافیایی کشور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. این کنفرانس  با دبیری علمی دکتر الهام شیردل و دبیری اجرایی دکتر خدیجه اسدی سروستانی به همراه کمیته علمی و اجرایی با هدف ارتقای دانش نظری و تجربی در این حوزه و حل موانع و بهبود وضعیت توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران و استان شکل گرفت.
همایش با سخنرانی دکتر عبدالرسول حسنی فر معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز شد، سپس دبیر علمی همایش در مورد اهمیت موضوع توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران و محورهای اصلی همایش، یعنی: ۱) واکاوی مفهومی، نظری و روشی در حوزه توسعه اجتماعی و فرهنگی، ۲) بررسی توانمندی‌ها و پیامدهای  توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران، ۳) شناسایی موانع و چالش‌های بالقوه و بالفعل در توسعه اجتماعی و فرهنگی، ۴) نقش نهادهای اجتماعی در توسعه اجتماعی  و فرهنگی، ۵) تحلیل پویا از فرایند توسعه اجتماعی و فرهنگی در پرتو چالش­‌های جهانی، ۶) مطالعه زمینه‌های تاریخی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران سخنرانی کردند.
در ادامه سه سخنران اصلی و کلیدی همایش دکتر سیامک زند رضوی، دکتر اصغر میرفردی و دکتر مریم شیپری که از اندیشمندان و متخصصین این حوزه در ایران محسوب می‌شوند از مناظر متفاوت نظری، تجربی و تاریخی به تحلیل وضعیت توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران پرداختند. سپس برخی از مقالات منتخب در دو پنل توسط اساتید و پژوهشگران از دانشگاه‌های مختلف ایران برای مخاطبین و مستمعین ارائه گردید. 
در این همایش اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی از سراسر کشور مشارکت نمودند.

 

شرکت در همایش ملی - بین المللی 37همایش

 

 

برگزاری همایش  7 همایش