کارگاههای تخصصی


کارگاههای تخصصی

 

کارگاههای آموزشی پژوهشی دانشجویان افغانستانی

ردیف عنوان کارگاه استاد ساعت برگزاری تاریخ برگزاری
1

شبیه سازی فناوری های بومی مشترک 

ایران وافغانستان در عصر مفرغ در راستای

احداث کارگاههای کوچک و زود بازده (مطالعه

موردی شهرسوخته در ایران و موندیگاک در

افغانستان )

دکتر مهدی مرتضوی ۱۸ تا ۱۶ ۱۴۰۱/۸/۶
2

پژوهش میان رشته های با تأکید بر توسعه فرا گیر در علوم انسانی

دکتر حسین ابراهیم زاده ۱۸ تا ۱۶ ۱۴۰۱/۴/۹
3 ارتباطات فرهنگی بین ایران و افغانستان دکتر مهدی معینی ۱۸ تا ۱۶ ۱۴۰۱/۷/۱۵
4 طراحی پرسشنامه کمی و کیفی دکتر سعید محمدی صادق ۱۸ تا ۱۶ ۱۴۰۱/۴/۱۴
5 توانمند سازی قدرت تحلیل سیاسی در مسائل بین المللی دکتر علی بصیری نیا ۱۸ تا ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
6 اخلاق پژوهش در تحقیقات بین فرهنگی و بین المللی دکتر عبدالرسول حسنی فر ۱۸ تا ۱۶ ۱۴۰۱/۴/۱۰
7 توانمند سازی پژوهشی دانشجویان بین الملل علوم اجتماعی در نحوه نگارش پروپزال و ثبت در سامانه ایرانداک دکتر الهام شیردل ۱۸ تا ۱۶ ۱۴۰۱/۴/۱۱

 

 

برگزاری کارگاهها و سخنرانی های غیر حضوری جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان و هم اندیشی اساتید محترم به شرح  جدول ذیل:

ردیف

عنوان پژوهش

نوع فعالیت

استاد مربوط وگروه

1

انسان دوران باستان و مسئله تعالی اجتماعی و اخلاقی

کارگاه

دکتر علیرضا سلیمان زاده –گروه تاریخ

2

نقد و بررسی روایات شفاهی قوم بلوچ از جنبه اساطیری

کارگاه

دکتر عظیم شه بخش- گروه تاریخ

3

معرفی مجموعه اسنادGazetteer of the Persian Gulf ,Oman and central Arabiaاثر گوردن لوربمر

کارگاه

دکتر مریم شیپری- گروه تاریخ

4

مطالعه حیات اجتماعی به عنوان یکی از لایه های شناخت جوامع تاریخ

کارگاه

دکتر کورش صالحی- گروه تاریخ

5

کاربرد بازنمایی تاریخ در داستان های کودکان و تاثیر آن بر ارتقاء روحیه مربی گری آنان

کارگاه

دکتر فاطمه رستمی- گروه تاریخ

6

اخلاق پژوهش در نگارش پایان نامه

کارگاه

دکتر عبد الرسول حسنی فر-گروه علوم سیاسی

7

مهارت های ارتباطی

کارگاه

دکتر مهدی معینی- گروه علوم اجتماعی

8

روش شناسی نظریه زمینه ای در تحقیقات کیفی

کارگاه

دکتر الهام شیردل- گروه علوم اجتماعی

9

سواد رسانه ای

کارگاه

دکتر مرتضی مسرور- گروه علوم اجتماعی

10

تحلیل بر بحث معنایی در ساختارهای صرفی قرآن کریم

کارگاه

دکتر رضا رضایی –گروه عربی

11

رویکرد تالیف منابع رشته زبان وادبیات عربی در انتشارات دانشگاهی

کارگاه

دکتر محمد شیخ- گروه عربی

12

آسیب شناسی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه

دکتر جواد غلامعلی زاده- گروه عربی

13

جلوه های مقاومت در آموزه های دینی (قرآن کریم و روایات)

کارگاه

دکتر محمدتقی زند وکیلی-گروه عربی

14

نگاهی به نظرات میخائیل باختین و برک و "جرجانی"درحوزه زبان شناسی

کارگاه

دکتر بتول محسنی راد- گروه عربی