زبان و ادبیات انگلیسی


معرفی گروه زبان و ادبيات انگليسی

اين گروه در سال ۱۳۵۳ تأسيس و آغاز به كار نمود و در حال حاضر اين گروه داراي ۱۱۵ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش مترجمي، ۳۷ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش زبان و ادبيات انگليسي، ۲۱ نفر دانشجوي كارشناسي گرایش آموزش زبان انگلیسی،۵۹ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسي همگاني و ۵۹ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي مي باشد. همچنين در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ با تأسیس مقطع دكتری در رشته زبان شناسي همگاني موافقت به عمل آمده و در حال حاضر ۲۳ دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند.

اين گروه داراي7نفر عضو هيات علمي(یک نفر دانشيار،5نفر استاديار و یک نفر استاد ) و دو نفر كارشناس مي باشد. شایان ذکر است نخستین همایش بین المللی زبانها وگویشهای ایران در آبان سال ۸۷ ودوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در اسفند سال ۹۳ توسط این گروه برگزار شده است.

در حال حاضر اين گروه داراي ۲ آزمايشگاه براي دروس تخصصي دانشجويان و نيز يك اتاق براي استفاده دانشجويان دكترا مي باشد.

توجه به اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي از اهداف آتي و عمده اين گروه مي باشد. علاوه بر فعاليت هاي آموزشي تعريف شده، در حال حاضر اين گروه  تدریس درس عمومی زبان انگلیسی  به كليه دانشجويان را برعهده دارد.

کارشناسان گروه :  خانم مریم باقری  و خانم بهنوش مودی

سیلابس کارشناسی گرایش مترجمی ورودی 98

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99.pdf?ver=wTXjeEFdPkM8mtPGM0o_wg%3d%3d

سیلابس کارشناسی گرایش مترجمی ورودی 97

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 98.pdf?ver=vdQpyKQjvtZY94DhiGACgg%3d%3d

سیلابس کارشناسی گرایش آموزش زبان انگلیسی ورودی 97 و بعد از آن

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 97 .pdf?ver=gkNQ_Gtupdu-Mim7djv_pw%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی ورودی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99 .pdf?ver=pIu5WEyN5HNJmsccp0x6KA%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسی همگانی ورودی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99 _1.pdf?ver=PuCB5s1t8gJfSLs5SI5Z_g%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسی همگانی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _4.pdf?ver=OlEuQ0Q_98dFHsTmnqgQrA%3d%3d

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی  ورودی 1400

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 1400.pdf?ver=bE7b8IXJ_lb0i3I8YUP5Qg%3d%3d

کارشناسی ارشد زبان شناسی محض ورودی 1400

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 1400.pdf?ver=xuhKMi0n2kimSf1PVoBEpg%3d%3d

سیلابس دکتری گرایش زبان شناسی ورودی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99.pdf?ver=XdTpg5pC6QTb0fypVAS1Vg%3d%3d

سرفصل دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (1)

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ (1).pdf?ver=4jJBhxicgH95vuM3EEl_yg%3d%3d

سرفصل دروس کار شناسی مترجمی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/KarshenasiMotarjemi_1.pdf?ver=pn366u88g9ERwrStwAIxBQ%3d%3d