زبان و ادبیات انگلیسی


معرفی گروه زبان و ادبيات انگليسی

اين گروه در سال ۱۳۵۳ تأسيس و آغاز به كار نمود و در حال حاضر اين گروه داراي ۱۱۵ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش مترجمي، ۳۷ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش زبان و ادبيات انگليسي، ۲۱ نفر دانشجوي كارشناسي گرایش آموزش زبان انگلیسی،۵۹ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسي همگاني و ۵۹ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي مي باشد. همچنين در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ با تأسیس مقطع دكتری در رشته زبان شناسي همگاني موافقت به عمل آمده و در حال حاضر ۲۳ دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند.

اين گروه داراي7نفر عضو هيات علمي(یک نفر دانشيار،5نفر استاديار و یک نفر استاد ) و دو نفر كارشناس مي باشد. شایان ذکر است نخستین همایش بین المللی زبانها وگویشهای ایران در آبان سال ۸۷ ودوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در اسفند سال ۹۳ توسط این گروه برگزار شده است.

در حال حاضر اين گروه داراي ۲ آزمايشگاه براي دروس تخصصي دانشجويان و نيز يك اتاق براي استفاده دانشجويان دكترا مي باشد.

توجه به اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي از اهداف آتي و عمده اين گروه مي باشد. علاوه بر فعاليت هاي آموزشي تعريف شده، در حال حاضر اين گروه  تدریس درس عمومی زبان انگلیسی  به كليه دانشجويان را برعهده دارد.

کارشناسان گروه :  خانم مریم باقری  و خانم بهنوش مودی

سیلابس کارشناسی گرایش مترجمی ورودی 1401

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs motrjeme zaban_1.pdf?ver=nDNJciRjK72LwlOaTWpwjw%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی ورودی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs arshd zaban.pdf?ver=CVDwM4S2Dxhlll2xjHNPOA%3d%3d

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی  ورودی 1400

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs arshd zaban1400 ____.pdf?ver=1KM4XnQtDbYgTfqvd76BeA%3d%3d

کارشناسی ارشد زبان شناسی محض ورودی 1400

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs arshd zaban1400.pdf?ver=GjR1bvWQGLraM-MBfrwVqg%3d%3d

سیلابس دکتری گرایش زبان شناسی ورودی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs doktora zaban.pdf?ver=1tH55c5Evgxi1dkQCoZZOg%3d%3d