زبان و ادبیات فارسی


معرفی گروه زبان و ادبيات فارسي

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي در سال ۱۳۵۳ ايجاد شد. در سال ۱۳۵۷ دوره شبانه اين رشته نيز داير گرديد. در حال حاضر 88 دانشجو در مقطع كارشناسي(به صورت روزانه) مشغول به تحصيل هستند. از نيمسال اول سال تحصيلي ۸۲-۸۱ در مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دوره روزانه و شبانه دانشجو پذيرفته است كه هم اكنون 113 دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند. این گروه از مهرماه 96 نیز در مقطع کارشناسی ارشد، در دو گرایش ادبیات معاصر وادبیات روایی، دانشجو پذیرفته است. هم اکنون 9نفر در گرایش ادبیات معاصر و 11 نفر در ادبیات روایی مشغول به تحصیل می باشند.

اين گروه در حال حاضر داراي ۱۰ نفر عضو هيأت علمي (یک استاد و هشت دانشیار و یک نفر استادیار) و يك نفر كارشناس مي باشد. از اسفند۱۳۸۷ نيز شوراي گسترش آموزش عالي با پذيرش دانشجوي دوره دكتري اين رشته موافقت کرده است و هم اكنون 50 دانشجو مشغول به تحصيل در اين مقطع هستند.

هم اینک با گرایش های ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری و ادبیات تطبیقی دردوره کارشناسی ارشد و گشایش رشته های ادبیات حماسی ،ادبیات عرفانی و ادبیات غنایی در دوره دکتری موافقت شده است.

علاوه بر تدریس دروس تخصصی مسؤولیت آموزش درس عمومی زبان وادبیات فارسی برای دانشجویان کلیه رشته های دانشگاه نیز برعهده این گروه می باشد.

 

کارشناس گروه : خانم قدرتی

 

سیلابس کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs farse.pdf?ver=tUzXViPmoTtlcABBPRY5sQ%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد زبان  و ادبیات فارسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs arshd farce_3.pdf?ver=WoexE3zd3jBG3xp7ucvOcA%3d%3d

سیلابس دکتری زبان و ادبیات فارسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs doktora farse.pdf?ver=B3eR3INLNzUSJ48dlmDebg%3d%3d