اخبار

برنامه کارگاه دکتر الهام شیردل

برنامه کارگاه دکتر الهام شیردل

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان روش تحقیق نظریه زمینه ای از نظر تا عمل با سخنرانی دکتر الهام شیردل و خانم فاطمه حامی کارگر در تاریخ 1402/09/01آذر ماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم ان...
برنامه کارگاه دکترسعدی سعیدیان

برنامه کارگاه دکترسعدی سعیدیان

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان مادها در بین النهرین و آنوتولی: بررسی شواهد باستان شناختی با سخنرانی دکتر سعدی سعیدیان در تاریخ 28 آبانماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار ...
برنامه کارگاه دکترجواد چوپانیان

برنامه کارگاه دکترجواد چوپانیان

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان نقد و بررسی نظرات مستشرقان آلمانی در مورد ایران باستان با سخنرانی دکتر جواد چوپانیان در تاریخ 29آبان ماه1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گر...
برنامه کارگاه دکترسلیمان زاده

برنامه کارگاه دکترسلیمان زاده

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان فلسفه نظری تاریخ در ایران باستان با سخنرانی دکتر علیرضا سلیمان زاده در تاریخ 27آبان ماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برنامه کارگاه دکتر شه بخش

برنامه کارگاه دکتر شه بخش

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان بررسی در جاینام مکانها در ایران با سخنرانی دکتر عظیم شه بخش در تاریخ 28آبان ماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سایت دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 24آبان 1402

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 24آبان 1402

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و معاون محترم پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام شیردل و مدیران محتر...
برنامه کارگاه دکتر کوروش صالحی

برنامه کارگاه دکتر کوروش صالحی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان مقایسه ی پیوستگی و ناپیوستگی در تاریخ نگاری ایران و جهان با سخنرانی دکتر کوروش صالحی در تاریخ 22 آبان ماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سایت دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گرد...

برنامه کارگاهها علمی دانشکده در نیمسال 1402-1403

جدول زمان بندی کارگاهها دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نیمسال اول 1402-1403
جلسه معارفه دانشجویان نوورود گروه علوم اجتماعی

جلسه معارفه دانشجویان نوورود گروه علوم اجتماعی

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود رشته علوم اجتماعی در روز سه شنبه 1402/08/23 ساعت 11:30 در محل سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزارگردید.در این جلسه رئیس دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و مدیر گروه و اساتید گروه علوم...
جلسه معارفه دانشجویان نوورود گروه زبان و ادبیات انگلیسی

جلسه معارفه دانشجویان نوورود گروه زبان و ادبیات انگلیسی

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود گروه زبان و ادبیات انگلیسی در روز یکشنبه مورخ 1402/08/07 در ساعت 11 با حضور جمعی از اساتید گروه زبان و ادبیات انگلیسی و دانشجویان نوورود در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید...