اخبار

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/5

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/5

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهلا مراد زاده  دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی با حضور جناب آقای دکتر خلیفه لو استاد راهنمای محترم ، جناب آقای دکتر آهنگر و جناب آقای دکتر کیخایی  داوران محترم و جناب آقای دکتر ترابی...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/4

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/4

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای نور یحیی نظری دانشجوی بین الملل گروه علوم سیاسی باحضور جناب  آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر استادراهنما محترم، سرکار خانم دکتر مریم شیپری و جناب آقای دکتر علی بصیری نیا داوران محترم و ...
پیام تبریک کسب رتبه تک رقمی درآزمون سراسری کارشناسی ارشد

پیام تبریک کسب رتبه تک رقمی درآزمون سراسری کارشناسی ارشد

جناب آقای امیرفرشادشیرزایی، دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان وبلوچستان، کسب رتبه 6 آزمون سراسری در مقطه کارشناسی ارشد را خدمت شما تبریک عرض نموده و آرزومندموفقیت روز افزون  برای حضرتعالی در همه مراح...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 1401/3/31

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 1401/3/31

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین یزدانی مجرب دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی  با عنوان « بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با نابرابری آموزشی(مطالعه موردی شهر ایرانشهر)» با راهنمای جناب آقا...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/3/31

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/3/31

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالحمید دهانی دانشجوی ارشد جامعه شناسی گروه اجتماعی با عنوان« مقایسه کیفیت زنان شاغل و خانه دار شهرستان مهرستان و بررسی عوامل مرتبط باآن» با راهنمایی سرکار خانم دکتر شیردل ، مشاوره&n...
برگزاری جلسه انتخابات، جهت تعیین مدیر گروه تاریخ مورخ 1401/3/30

برگزاری جلسه انتخابات، جهت تعیین مدیر گروه تاریخ مورخ 1401/3/30

جلسه انتخابات ،جهت تعیین مدیرگروه تاریخ در مورخ 1401/3/30 با حضور جناب آقای دکتر آهنگر ریاست محترم دانشکده، و جناب آقای دکتر شیرخانی معاونت محترم آموزشس و اساتیدمحترم گروه در محل دفتر مدیر گروه تاریخ برگزار گردید . ...
جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد مورخ 1401/3/28

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 1401/3/28

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو سید علی جواد زاده با راهنمایی سرکار خانم دکتر الهام شیر دل، مشاوره جناب آقای دکتر اکبری و داوری استادان محترم جناب آقای دکتر محمدی صادق و جناب آقای دکتر مسرور و با حضور نماینده محترم تحصیلات تکمیلی ج...
برگزاری جلسه معارفه ورودی های جدید گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،مورخ 1401/3/23

برگزاری جلسه معارفه ورودی های جدید گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،مورخ 1401/3/23

جلسه معارفه ورودی های جدیدگروه زبان و ادبیات انگلیسی با حضور مدیرمحترم گروه، اساتیدمحترم وجمعی از دانشجویان جدیدالورودروز دوشنبه مورخ1401/3/23 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید.  
برگزاری جلسه معارفه ورودی های جدید گروه زبان و ادبیات عربی،مورخ 1401/3/21

برگزاری جلسه معارفه ورودی های جدید گروه زبان و ادبیات عربی،مورخ 1401/3/21

جلسه معارفه ورودی های جدید گروه زبان و ادبیات عربی با حضور مدیرمحترم گروه ، جمعی از اساتید محترم و دانشجویان جدیدالورود،روز شنبه مورخ 1401/3/21 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید 
برگزاری جلسه معارفه ورودی های جدید گروه باستان شناسی،مورخ 1401/3/22

برگزاری جلسه معارفه ورودی های جدید گروه باستان شناسی،مورخ 1401/3/22

جلسه معارفه ورودی های جدیدگروه باستان شناسی با حضور مدیر محترم گروه، جمعی از اساتیدمحترم و دانشجویان جدیدالورود، روز شنبه مورخ 1401/3/22 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید.