اخبار

برگزاری کارگاه" تحلیلی بر توسع معنایی هدفمند( با استناد به آیات قرآن)" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه" تحلیلی بر توسع معنایی هدفمند( با استناد به آیات قرآن)" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کار گاهی تحت عنوان " تحلیلی بر توسع معنایی هدفمند(با استناد به آیات قرآن)" توسط جناب آقای دکتر محمد شیخ و جناب آقای دکتر رضا رضایی در تاریخ 16 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید ...
نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی و فلسفه در هفته پژوهش با عنوان " تحلیل و بررسی نظریه روشنگری " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی و فلسفه در هفته پژوهش با عنوان " تحلیل و بررسی نظریه روشنگری " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 در هفته پژوهش نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و فلسه از گروه معارف اسلامی با عنوان " تحلیل و بررسی نظریه روشنگری" توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و جناب آقای دکترحمید اسکندری ...
برگزاری کارگاه "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأ های موجود" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأ های موجود" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأهای موجود" توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و  سرکار خانم دکتر ستاره مجاهدی رضاییان در تاریخ 12 آذر ماه 1398 در محل سالن سم...
برگزاری کارگاه " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد؟ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد؟ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد ؟" توسط جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی در تاریخ 11 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه "  نقد فیلم سر پیکو " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " نقد فیلم سر پیکو " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " نقد فیلم سرپیکو " توسط جناب آقای دکتر سعید محمدی صادق در تاریخ 10 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد
برگزاری کارگاه "  تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " توسط جناب آقای دکتر رضا رضایی و جناب آقای دکتر محمد شیخ در تاریخ 9 آذر ماه 1398 در  محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید . 
برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه" توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی  معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت هفته پژوهش در روز پنجشنبه 7 آذر ماه 1398 در محل سالن سمع...
برگزاری کارگاه "  پلان مدیریت سایت های باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " پلان مدیریت سایت های باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " پلان مدیریت سایت های باستان شناسی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و خانم زهرا نصرالهی  در تاریخ 6 آذر 1398 در محل کلاس 104 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه " Essay writing " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " Essay writing " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " Essay writing "  توسط سرکار خانم دکتر فرخ لقا حیدری در تاریخ 4 آذر 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه " حرکتهای نحوی در زبان فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " حرکتهای نحوی در زبان فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " حرکتهای نحوی در زبان فارسی " توسط جناب آقای دکتر محمود عباسی در تاریخ 3 آذر  1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.