اخبار دانشگاه


رئیس دانشکده الهیات ومعارف اسلامی ابقاء شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر محمدرضا کیخا در سمت ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی ابقاءگردید.


رئیس دانشکده فنی ومهندسی شهید نیکبخت ابقاء شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر داوود محبی کلهری در سمت ریاست دانشکده فنی ومهندسی شهید نیکبخت ابقاءگردید.


رئیس دانشکده مدیریت واقتصاد ابقاء شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر نورمحمد یعقوبی  در سمت ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد ابقاءگردید.


رئیس دانشکده ریاضی منصوب شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر حسن رضایی به سمت دانشکده ریاضی منصوب شد.


رئیس دانشکده علوم پایه ابقاء شد

12 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر علی ابراهیمی در سمت ریاست دانشکده علوم پایه ابقاءگردید.


کسب سطح ۳ آمادگی فناوری (TRL) توسط یکی از واحدهای فناور مجتمع فناوری و ...

10 تیر 1397

یکی از واحدهای فناور  مستقر درمجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان وبلوچستان موفق به کسب سطح ۳ آمادگی فناوری (TRL) ...

  • تقویم آموزشی

  • گالری تصاویر

  • پست الکترونیک

  • تور مجازی