پژوهشکده نانو فناوری           
     

       آزمایشگاه ها

  • آزمایشگاههای تحقیقاتی زیر نظر اساتید فعالیت مینمایند. اکثر این آزمایشگاهها عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی میباشند. 

 

      خدمات

  • آزمایشگاه های همکار با پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان قابلیت ارائه خدمات در انجام آنالیز با دستگاه های پیشرفته را به دانشجویان و محققین عزیز دارند.

      کارگاه های آموزشی

  • برگزاری کارگاه های عملی و تئوری با هدف توسعه فناوری و ترویج و آشنایی بیشتر محققان و علاقه مندان با علم نانو و کاربردهای آن در دنیای امروز میباشد.

 

     

      مجله علمی پژوهشی

  • این فصلنامه با عنوان:"Transport Phenomena in Nano and Micro Scales"  به زبان انگلیسی و بصورت مشترک با گروه مهندسی مکانیک منتشر می شود.

 

     

 

ارتباطات و همکاریها