پژوهشکده علوم باستان شناسی


پژوهشکده علوم باستان شناسی

جامعه باستان شناسي در دهه ۱۹۶۰ ميلادي شاهد رشد سريع اين رشته در امريکا و اروپا مي باشد. هر چند زمينه اين رشد بعد از جنگ جهاني دوم با استفاده از علومي چون شيمي، فيزيک، زمين شناسي، زيست شناسي، آمار و غيره پايه ريزي شد، اما در دهه ۶۰ و حتي کمي قبل از آن شاهد تعيين چهارچوبي مشخص جهت تحليل، توضيح و تفسير داده هاي باستاني هستيم. در حقيقت نتايج مطالعات محققين رشته هاي مذکور به باستانشناسان نظري اين امکان را مي داد تا با طيب خاطر و دقت نظر بيشتري به توضيح داده هاي باستاني بپردازند. عده اي با ظهور باستانشناسي جديد منافع خويش را در خطر مي ديدند و اين به دليل همان چهارچوب منطقي مي باشد که به باستانشناسان اجازه مي داد تا در آن چهارچوب مشخص به تحليل داده ها بپردازند و بعبارتي از اعمال نظر شخصي باستانشناسان جلوگيري مي نمود.

با کمي دقت به تاريخچه علم باستانشناسي در امريکا و بعضي از کشورهاي اروپايي متوجه مي شويم که پيشرفت سريع باستانشناسي از طرفي مديون کاربرد علوم تجربي همچون شيمي، فيزيک و زمين شناسي مي باشد. اين علوم با انجام آزمايشات مربوطه داده هاي باستاني را جهت تحليل و تفسير توسط باستانشناسان نظري آماده مي نموند. از طرفي ديگر پيشرفت در چگونگي توضيح و تفسير داده هاي باستاني، شکوفايي علم باستانشناسي را در پي داشت. اين پيشرفت نيز مديون کمک هاي علومي چون انسان شناسي و جامعه شناسي مي باشد. باستانشناسان با استفاده از چهار چوب هاي نظري علوم فوق موفق شدند تا به تحليل منطقي داده هاي باستاني که خود اين داده ها توسط دانشمندان "علوم باستانشناس" در آزمايشگاههاي مربوطه جهت تحليل آماده شده بودند، بپردازند. ديويد هارست توماس در کتاب خويش تحت عنوان "باستانشناسي" مي نويسد که متخصصين و محققين ساير علوم به مثابه بازواني براي باستانشناسان هستند و داده هاي مادي را با انجام آزمايشات لازم براي تحليل، تحويل باستانشناسان نظري مي دهند.

با اين مقدمه شايد بتوان به جرأت بيان کرد که دانشگاه سيستان و بلوچستان که به عنوان دومين دانشگاه که گروه باستانشناسي در آن راه اندازي شده است، امروز بعنوان اولين دانشگاه اين افتخار را دارد که با تاسيس پژوهشکده علوم باستان شناسي، مطالعات ميان رشته اي را حمايت نمايد.

اهداف:

۱. پژوهش به منظور پيشرفت علمي و توسعه باستانشناسي و تخصصهاي ميان رشته اي مرتبط با باستانشناسي

۲. ارتباط تنگاتنگ با موسسات و گروههاي باستانشناسي در دانشگاههاي داخل و خارج در جهت حمايت از پژوهشهاي باستانشناسي و ميان رشته اي

۳. ارائه خدمات تخصصي براي رفع نياز هاي تحقيقاتي باستانشناسي، دانشگاهها و ديگر مراکز پژوهشي کشور

۴. پشيتيباني پژوهشي و آموزشي دوره هاي کارشناسي و تحصيلات تکميلي در دانشگاهها

۵. هدايت پروژه هاي ملي و بين المللي در زمينه علوم باستانشناسي با توجه به تفاهم نامه ها و ارتباطات علمي فرامرزي منعقده اين دانشگاه با ديگر دانشگاههاي معتبر بين المللي خصوصا" در شبه قاره هند، شرق آسيا و اروپا.

۶. برگزاري همايشهاي ملي و بين المللي، سمينارها و کارگاههاي آموزشي پيشرفته با دعوت از پژوهشگران صاحب نظر داخلي و خارجي

۷. چاپ و نشر مجلات علمي-پژوهشي و ISI در زمينه باستانشناسي و علوم وابسته