امکانات


امکانات

موقعیت 

پژوهشکده فناوری نانو در حال حاضر در طبقه اول ساختمان مهندسی شیمی، واقع در دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان، مستقر است.

.
 

 

سالن مولتی مدیا

سالن کنفرانس پژوهشکده با ظرفیت 25 نفر مجهز به ویدئوپروژکتور میباشد که به برگزاری جلسات و کارگاهها اختصاص یافته است. همچنین بعضی از کلاسهای گروه مهندسی نانومواد نیز دراین محل برگزار میشود.

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی

آزمایشهای مربوط به پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی در آزمایشگاههای متعددی زیر نظر اساتید مربوطه انجام میشود. بیشتر این آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاههای کشور عضو بوده و امکان استفاده از خدمات آنها  وجود دارد.