آزمایشگاه ها


آزمایشگاه

آزمايشگاههای همکار پژوهشکده نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف قابلیت دسترسی افراد به تجهیزات و دستگاه هاي تحقيقاتي پیشرفته در زمينه هاي مختلف آموزشي وپژوهشي دانشگاه و خدمات رساني به دانشجویان و محققین داخل و خارج دانشگاه در حال فعالیت و آماده ارائه خدمات می باشند. از وظايف اين آزمايشگاهها مي توان به بروز رسانی و تعمیر دستگاهها، همکاری با مراکز مختلف علمي وتحقيقاتي، پيش بيني نيازهاي دستگاهي و تجهيزاتي آتي دانشگاه و اقدام به خرید دستگاههای مورد نیاز و بکارگيري نيروهای انساني علمي و فني مجرب براي انجام و تحليل آزمايش ها اشاره نمود.

عناوین این آزمایشگاه ها بشرح ذیل می باشد:

 

۱-آزمایشگاه تحقیقاتی شناسایی خواص نانوذرات

۲- آزمایشگاه ریزفناوری MEMS&NEMS

۳-آزمایشگاه لایه نشانی اسپاترینگ (آز مرکزی)

۴- آزمایشگاه لیتوگرافی (آز مرکزی)

۵- آزمایشگاه VSM

۶- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

۷- آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی

۸- آزمایشگاه نانوفیزیک

۹- مجموعه آزمایشگاهی مهندسی مواد

10- آزمایشگاه SEM (آز مرکزی)

11- آزمایشگاه AFM (آز مرکزی)

12- آزمایشگاه FTIR (آز مرکزی)