آموزش


آموزش

پژوهشکده فناوری نانو در سال 1389 مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو- گرایش نانومواد دریافت نمود. این پژوهشکده به زودی در مقطع دکتری فناوری نانو با همکاری دانشگاه تهران اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد. 

 

سایر فعالیت های آموزشی:

جهت افزایش توانمندی های دانشجویان و سایر جوانان استان، پژوهشکده فناوری نانو دوره های آموزشی جامعی را برنامه ریزی و سالانه حدود 4 دوره را تحت عنوان کارگاه های تئوری و عملی برگزار می نماید.

در پایان هر دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر به 2 زبان فارسی و انگلیسی، بسته به زبان مورد استفاده در ارائه کارگاه، اعطا می گردد.