دفتر شهید تندگویان


دفتر شهید تندگویان

دفتر شهید تندگویان طی تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در سال 1392، در محل پژوهشکده فناوری نانو  و با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان، معاون پژوهشی دانشگاه و سایر مسئولان از دو طرف افتتاح گردید. هدف از افتتاح این دفتر انجام همکاریهای نزدیکتر با شرکت ملی گاز ایران در قالب انجام پروژه های مرتبط با گاز در استان سیستان و بلوچستان، چه به شکل پروژه های دانشجویی و چه پروژه های پژوهشی، بوده است.

در این راستا از اساتید و دانشجویانی که در حوزه های مرتبط با شرکت گاز استان و ارتقائ پژوهشی و برطرف نمودن نیازهای موجود در استان مایل به پیشنهاد پروژه میباشند دعوت میشود که فرم الف پیشنهاد پروژه را تکمیل و به نماینده شرکت گاز استان در دفتر شهید تندگویان تحویل دهند. همچنین پس از موافقت اولیه با پروژه بایستی فرم ب تکمیل و به شر کت گاز استان تحویل شود. طرحهاي پژوهشي پيشنهاد شده از سوي دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور در صورتي که با اولويتهاي پژوهشي شرکت ملي گاز هماهنگي داشته باشد پس از بررسي در کميته هاي تخصصي از حمايت مديريت پژوهش و فناوري برخوردار خواهند شد.

مسئولین پروژه های تایید شده بایستی گزارش نهایی تایید شده پروژه خود را در قالب فرمت پیشنهادی شرکت گاز کامل نموده و تحویل نمایند.

آدرس ایمیل پژوهش شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان: gasresearch.sb.c@gmail.com

 

ننشريه پژوهش و فناوري صنعت گاز 

 

رسالت نشريه پژوهش و فناوري صنعت گاز كه توسط مرکز آمار و اطلاع رساني مديريت پژوهش و فناوري منتشر مي شود، انعکاس فعاليت هاي پژوهشي در سطح شرکت ملي گاز ايران، شرکت هاي تابعه و مناطق عملياتي و اطلاع رساني در مورد آخرين فناوري ها و پژوهش هاي صنعت گاز در ايران و جهان است.همكاران علاقه مند به ويژه همكاران پژوهشي شركت هاي تابعه و مناطق عمليات انتقال گاز مي توانند اخبار و اطلاعات علمي و پژوهشي خود را به فرمت Word 2003 جهت درج در اين نشريه به آدرس پست الكترونيكي اين مركز research_infocenter@nigc.ir ارسال نمايند. بديهي است اطلاعات ارائه شده به نام فرد يا شركت ارائه دهنده منتشر خواهد شد.