مدیریت


مدیریت

 

امين بهزادمهر

سمت: رئیس پژوهشکده فناوری نانو 

تخصص: پدیده های انتقال در ابعاد نانو - نانو انرژی 

درجه: استاد

شماره مستقیم: +9854۳۱۱۳۶۲۹۴

پست الکترونیک:  amin.behzadmehr@eng.usb.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی شهید نیکبخت- گروه مهندسی مکانیک

 

طاهره فنایی شیخ الاسلامی

سمت: قائم مقام پژوهشکده و مدیر گروه مهندسی فناوری نانو

تخصص: نانوالکترونیک -میکرو ونانوالکترومکانیک

درجه: دانشیار

شماره مستقیم: 9854۳۱۱۳۶۵68+

پست الکترونیک: tahere.fanaei@ece.usb.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی شهید نیکبخت- گروه مهندسی مکانیک- مکاترونیک

 
         
 

 

قدرت الله رودینی

سمت: عضو اصلی شورای پژوهشکده فناوری نانو - معاون طرح و توسعه دانشگاه

تخصص: نانوکامپوزیتها

درجه: دانشیار

شماره مستقیم: 985431136470+

پست الکترونیک: ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir

آدرس: دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی مواد

 

 

مهدي شفيعي آفاراني

سمت: عضو اصلی شورای پژوهشکده فناوری نانو - رئیس آزمایشگاه مرکزی

تخصص: سرامیک و مواد نانوساختار

درجه: دانشیار

شماره مستقیم: 985431136460+

پست الکترونیک: shafiee@eng.usb.ac.ir

آدرس: دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی مواد 

 
 

 

     
 

عبدالرضا صميمي

سمت: عضو اصلی شورای پژوهشکده فناوری نانو - معاون آموزشی دانشگاه

تخصص: تکنولوژی پودر

درجه: استاد

شماره مستقیم: 985433426206+

پست الکترونیک: a.samimi@eng.usb.ac.ir

آدرس: دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی شیمی

 

داود محبي كلهري

سمت: عضو اصلی شورای پژوهشکده فناوری نانو - رئیس دانشکده مهندسی

تخصص: بیوتکنولوژی

درجه: دانشیار

شماره مستقیم: 985431136459+

پست الکترونیک: davoodmk@eng.usb.ac.ir

آدرس: دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی شیمی