انجمن علمی نانو


انجمن علمی نانو

انجمن نانوفناوري پژوهشکده نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان به همت تني چند از اساتيد و دانشجویان این پژوهشکده و با هدف گسترش، پيشبرد و ارتقای سطح دانش دانشگاه و دانشجویان از فناوري‌هاي جديد، کمک به توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص و تشويق محققان و صنعتگران به کنکاش در نانوفناوري و نيز بهبود بخشيدن به امر آموزش، پژوهش(اعم از بنيادي، توسعه اي و يا كاربردي)‌ و سياستگزاري در زمينه هاي مربوطه، تشکيل گرديد و به منظور دستيابي به اهداف عاليه خود، اقدامات و برنامه هاي زير را در دستور کار خويش قرار داد:

  • گسترش فرهنگ پژوهش در سطح دانشگاه بین محققان و متخصصان آشنا به نانوفناوری
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی کشور در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح های مرتبط با موضوع فعالیت های انجمن
  • کمک به مدیران و اساتید پژوهشکده به منظور تدوین ضوابط و آیین نامه های اجرایی مرتبط با ترغیب و تشویق پژوهشگران (اعم از مراکز دانشگاهی و یا صنعتی) و تجلیل از استادان و دانشجویان برتر
  • اطلاع رسانی عمومی، خاصه در متن جامعه علمی از روند رو به رشد فزاینده فناوری نانو
  • کمک به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی - تشکیل گردهمایی های علمی