آخرین اخبار

ساخت رگ‌های مصنوعی با قطر کوچک در گروه مهندسی شیمی( با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

ساخت رگ‌های مصنوعی با قطر کوچک در گروه مهندسی شیمی( با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

21 اسفند 1397

دکتر داود محبی کلهری عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از تولید و ساخت موفقیت‌آمیز...

پروفسور فرهاد شهرکی، به عضویت کارگروه تخصصی مهندسی شیمی وزارت علوم،تحقیقات  و فناوری منصوب شدند

پروفسور فرهاد شهرکی، به عضویت کارگروه تخصصی مهندسی شیمی وزارت علوم،تحقیقات  و فناوری منصوب شدند

18 اسفند 1397

با حکم دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ؛ پروفسور فرهاد شهرکی، به عضویت کارگروه تخصصی مهندسی شی...

برگزاری سخنرانی علمی جناب پروفسور ابراهیم واشقانی فراهانی

برگزاری سخنرانی علمی جناب پروفسور ابراهیم واشقانی فراهانی

11 اسفند 1397

سخنرانی علمی با عنوان " نقش دانشگاههای برتر در اقتصاد جهانی "پیش از ظهر روزچهارشنبه هشتم اسفندم...


 

 

گروههای آموزشی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 6 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 61 عضو هیئت علمی، 55 کارشناس و کارمند و بیشتر از 2000دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پژوهش و فناوری

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.

 

 

پرتال دروس

سرفصل مطالب دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی روی سایت مجازی دانشگاه قرارداده شده وتوسط اساتید دروس بروز می شود.

 

انجمنهای علمی

فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشکده در قالب تعداد 8 انجمن عملی صورت گرفته و زیر نظر استاد مشاور و با هماهنگی معاونت فرهنگی فعالیت مینمایند.