کنفرانس ها و همایش ها


کنفرانس ها و همایش ها

 

کنفرانسهای برگزار شده

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران در اردیبهشت 1392 در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

 

چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران با ارائه مقالات مختلف در قالب سخنرانی و پوستر در آبان 1394 در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.
   
   
   

کنفرانسهای در پیش رو

 

 

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران