کارشناسی

 

دوره كارشناسي مهندسي مكانيك يكي از دوره‌هاي تحصيلي آموزش عالي است كه هدف آن ارتقاء سطح دانش مهندسي كشور در رشته مكانيك و تربيت افراد مستعدي است كه آموخته‌هاي نظري و عملي آنها هم سطح دانشگاه‌ها و مراكز پيشرفته علمی و صنعتی جهان باشد. با طی این دوره، دانش آموختگان مهندسي مكانيك آماده می شوند تا وظايف محوله برای اجرای پروژه های صنعتی شامل تحقیق و مطالعات اولیه، طراحي مقدماتی، محاسبات طراحي با جزییات و تهیه نقشه ها و مدارک فنی، تدوین فناوری ساخت و روش تولید، مديريت و اجرا و تعمیر و نگهداری را با آگاهي علمي و فني در كليه حوزه‌هاي مرتبط با مهندسی مکانیک به عهده گرفته و با موفقيت انجام دهند. دوره كارشناسي مهندسي مكانيك شامل دروس نظري ، آزمايشگاهي، كارگاهي و كارآموزي است.

گروه مهندسی مکانیک متناسب با زمینه‌های تخصصی و برنامه ریزی آموزشی خود، برای دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی مکانیک دو سبد دروس تخصصی انتخابی  گرایش حرارت و سیالات و گرایش مکانیک جامدات را ارائه می نماید. هر دانشجو موظف است با نظر استاد مشاور  یکی از سبدهای دروس تخصصی انتخابی که گروه ارائه می‌نماید را انتخاب نموده، واحدهای تخصصی انتخابی گرایش مورد نظر را بگذراند.

برنامه درسی کارشناسی مهندسی مکانیک

عنوان درس: عمومی

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

ارزش واحد درس

اندیشه اسلامی (1)

---

2

اندیشه اسلامی (2)

اندیشه اسلامی 1

2

انسان در اسلام

---

2

اخلاق اسلامی

---

2

آیین زندگی

---

2

انقلاب اسلامی ایران

---

2

تاریخ تحلیلی صدراسلام

---

2

تفسیر موضوعی قران

---

2

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

---

2

فارسی

---

3

زبان خارجی

---

3

تربیت بدنی(1)

---

1

ورزش 1

---

1

دانش خانواده و جمعیت

---

2

فرهنگ وتمدن اسلام وايران

اختیاری

2

دفاع مقدس

اختیاری

2

جمع واحد دوره

24

 
 

عنوان درس: پایه

کد درس

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

ارزش واحد درس

2214106

ریاضی(1)

-------

3

2214116

ریاضی(2)

ریاضی(1)

3

2214120

معادلات دیفرانسیل

ریاضی(1)

3

2220136

برنامه نویسی کامپیوتر

ریاضی(1)

3

2214121

محاسبات عددی

برنامه نویسی کامپیوتر

2

2212104

فیزیک (1)

---------

3

2212109

فیزیک (2)

فیزیک1

3

2212107

آز- فیزیک(1)

فیزیک1

1

2212111

آز- فیزیک(2)

فیزیک2

1

2216103

شیمی عمومی

----------

3

جمع واحد دوره

25

 

عنوان درس اصلی

کد درس

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

ارزش واحد درس

2414203

ریاضی مهندسی

ریاضی2- معادلات دیفرانسیل

3

2414225

مبانی مهندسی برق(1)

فیزیک2

3

2414226

مبانی مهندسی برق(2)

مبانی مهندسی برق(1)

3

2422228

آز - مبانی مهندسی برق

مبانی مهندسی برق 2(همنیاز)

1

2414202

نقشه کشی صنعتی(1)

-------

2

2414204

استاتیک

فیزیک1- ریاضی 1

3

2414205

دینامیک

استاتیک

4

2414206

مقاومت مصالح (1)

استاتیک

3

2414207

علم مواد

شیمی عمومی

3

2414208

ترمودینامیک(1)

فیزیک1- معادلات دیفرانسیل

3

2414209

ترمودینامیک(2)

ترمودینامیک1 – مکانیک سیالات1

3

2414210

آز – ترمودینامیک

ترمودینامیک2( همنیاز)

1

2414211

مکانیک سیالات(1)

معادلات دیفرانسیل- دینامیک

3

2414212

مکانیک سیالات(2)

مکانیک سیالات 1

3

2414213

آز- مکانیک سیالات

مکانیک سیالات2

1

2414214

طراحی اجزاء(1)

مقاومت مصالح 1- دینامیک

3

2414215

طراحی اجزاء(2)

طراحی اجزاء 1

3

2414216

مقاومت مصالح(2)

مقاومت مصالح 1

2

2414217

آز - مقاومت مصالح

مقاومت مصالح 2( همنیاز)

1

2414218

انتقال حرارت(1)

ترمودینامیک1- مکانیک سیالات2(همنیاز)

3

2414219

دینامیک ماشین

دینامیک

3

2414220

ارتعاشات مکانیکی

دینامیک-  ریاضی مهندسی

3

2414221

آز –  دینامیک

دینامیک ماشین- ارتعاشات مکانیکی(همنیاز)

1

2414222

کنترل اتوماتیک

ارتعاشات مکانیکی

3

جمع واحد دوره

61

 

عنوان درس: تخصصی الزامی

کد درس

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

ارزش واحد درس

2414301

زبان تخصصی

زبان عمومی

2

2414400

مدیریت وکنترل پروژه

کارآموزی1

2

2414331

نقشه کشی صنعتی 2

نقشه کشی صنعتی 1

2

2414349

2414402

2414401

یک درس از: روشهای تولید وکارگاه

سیستم های هیدرولیک ونیوماتیک وآزمایشگاه

رباتیک و آزمایشگاه

علم مواد

سیالات 1- کنترل اتوماتیک(همزمان)

دینامیک ماشین

3

3

3

2414500

2414501

 

یک درس از : مقدمه ای براجزای محدود

مقدمه ا ی بر سیالات محاسباتی

شبیه سازی سیستم های دینامیکی وکنترل

مقاومت مصالح 2(همنیاز)- محاسبات عددی(همنیاز)

مکانیک سیالات 2(همنیاز)- محاسبات عددی

کنترل اتوماتیک

3

3

3

جمع واحد دوره

12

 

عنوان درس: تخصصی انتخابی گرایش سیالات

کد درس

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

ارزش واحد درس

2414550

انتقال حرارت 2

انتقال حرارت 1-

3

2414313

دینامیک گازها

ترمودینامیک2- مکانیک سیالات2

3

2414302

توربو ماشین ها

ترمودینامیک2- مکانیک سیالات2

3

2414308

سوخت واحتراق

ترمودینامیک2

2

2414309

طراحی مبدل های حرارتی

انتقال حرات 1

3

2414303

موتورهای احتراق داخلی

ترمودینامیک 2-آز ترمودینامیک

3

2414306

طراحی سیستمهای تهویه مطبوع1

انتقال حرارت 1( همنیاز)

3

2414310

سیستم های انتقال آب

مکانیک سیالات2

3

2414305

نیروگاه ها(آبی ،هسته ای )

ترمودینامیک 2- انتقال حرات 1

3

2414312

کنترل آلودگی محیط زیست

مکانیک سیالات2(همنیاز)- شیمی عمومی

2

2414311

طراحی سیستمهای تبرید وسردخانه

انتقال حرارت 1( همنیاز)

3

2414501

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

مکانیک سیالات2(همنیاز)- محاسبات عددی

3

2414552

ماشین های آّبی

توربوماشین

3

2414553

کاربرد های انرژی خورشیدی

ترمودینامیک2

3

2414304

آزمایشگاه انتقال حرارت

انتقال حرارت 1

1

 

آزمایشگاه ماشین های حرارتی

ترومودینامیک2

1

2414554

مکانیک سیالات زیستی

مکانیک سیالات2

3

2414555

مهندسی اقیانوس

مکانیک سیالات2

3

 

درس تخصصی اختیاری 1، 2 و 3

 

 

جمع واحد دوره

15

 

عنوان درس: تخصصی انتخابی  گرایش جامدات

کد درس

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

ارزش واحد درس

2414504

مقاومت مصالح 3

مقاومت2

3

2414500

مقدمه ای براجزای محدود

مقاومت مصالح 2(همنیاز)- محاسبات عددی(همنیاز)

3

2414503

مکانیک شکست مقدماتی

طراحی اجزاء 1- علم مواد

3

2414326

شناخت فلزات صنعتي

علم مواد

2

2414349

روشهای تولید وکار گاه

علم مواد

3

2414414

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

روشهای تولید وکار گاه

3

2414329

مواد مرکب (کامپوزیتها)

مقاومت2- علم مواد

3

2414507

طراحی مخازن تحت فشار

مقاومت2- طراحی اجزاء2(همنیاز)

3

2414508

تکنولوژی روشهای جوشکاری

علم مواد

2

2414407

آزمایشگاه علم مواد

علم مواد

1

 

درس تخصصی اختیاری 1 ،2 و 3

 

 

جمع واحد دوره

15

 
 

عنوان درس: پروژه تخصصی - کارگاه کار آموزی

کد درس

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

ارزش واحد درس

2414340

پروژه تخصصی

گذراندن 100 واحد

3

2414341

کارگاه جوشکاری  و ورقکاری

-----

1

2414342

کارگاه اتومکانیک

گذراندن 70 واحد

1

2414343

کارگاه ماشین ابزار

گذراندن 30 واحد

1

2414505

کارآموزی(1)

گذراندن 65 واحد قبولی

0.5

2414506

کار آموزی(2)

کارآموزی 1

5/.

جمع واحد دوره

7